Kartan 400px  Blogg 400px

Kartan

Nytt för 2016 är en karta över ett bibelläsningsår. Allt eftersom året fortskrider kommer kartan fyllas med små röda prickar som är inlägg med inspiration och tips. Du kan när som helst gå in och titta i kartan och leta efter en "gubbe" som matchar din sinnestämning för att få uppmuntran där just du står i din läsning? Går det bra, behöver du heja-rop eller behöver du valla om skidorna?

Direkt till kartan.

Bloggen

I bloggen kan du få tips och uppmuntran flera gånger per månad. Det kan vara fakta, inspiration, tips eller andra tankar som hjälper dig att komma vidare i din läsning. 

Direkt till bloggen.


Antar du utmaningen att bli en daglig bibelläsare?

Anta utmaningen vill uppmuntra den egna läsningen av Bibeln. Här på hemsidan får du hjälp, goda råd och inspiration för din läsning. Du kan också välja vilket spår du är intresserad av, allt ifrån hela Bibeln på ett år till en kvart om dagen. Du kan när som helst ansluta dig under året, det är bara att börja läsa från den dagen du ansluter dig.

Du antar utmaningen genom att

  • Bestämma dig för att läsa Bibeln dagligen
  • Gå in på hemsidan antautmaningen.se och anmäla dig. (här nedan)
  • Välja spår, dvs hur mycket du vill läsa varje dag

Anmäl dig idag!

Jag antar utmaningen 2016!

1 628 st anmälda just nu till 2016.

3 466 st var med 2015.

Dagen 1månadgratis Bibelsällskapet Antautmaningen 650x200

Helbibel-spåret

Läsa Bibeln på ett år är en rejäl utmaning men inte ovanlig på något sätt. Det svarar mot behovet att få en bra översikt på Guds ord och att bli bekant med Bibelns värld. Välj att läsa från pärm till pärm eller att följa en plan med blandade texter från GT, NT, Psaltaren och Ordspråksboken.  Vilket spår du än väljer läser du ca fyra kapitel om dagen.

Läs mer.

Halvbibel-spåret

Väljer du att läsa halva Bibeln på ett år blir det ungefär 2 kapitel om dagen. Du läser igenom Nya testamentet (NT) i sin helhet men också stora delar av Gamla testamentet (GT).  I läsplanen som finns till din hjälp ser du att NT:s texter läses löpande från Matteus-evangeliet till Uppenbarelseboken medan det i GT gjorts urval av kapitel.

Läs mer.

Kvartbibel-spåret

Om du väljer kvarts bibelläsning så är tanken att du läser ett mindre stycke ur Bibeln, men att du i tid ändå avsätter en kvart om dagen. Lästempot blir lägre och det ges mer tid att fundera. Kanske läser du även en reflektion som någon annan gjort över din text, eller hör den predikas över i söndagens gudstjänst? Du har flera varianter på läsplaner att välja mellan.

Läs mer.

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se