tom banner

Till alla Anta utmaningen-vänner

Essingeleden_1967_Dagen_H

Under tre år har Anta utmaningen fungerat som ett bra hjälpmedel för de som vill fungera som regelbundna, dagliga bibelläsare. Många har också utmanats till att låta bibelläsning bli en mycket större del av de dagliga rutinerna vi rör oss med. Följderna av detta kan man kanske läsa av i antalet besök på hemsidan, nedladdningar och deltagare i facebookgrupp, men vi vet samtidigt att Guds ord är ”levande och verksamt”. Resultatet kan vi inte överblicka. Men vår fulla övertygelse är att detta har varit välgörande för vårt land. Många uppmuntrande ord och berättelser bär vi med oss som ett resultat av kampanjen.

Från och med nästa år kommer Anta utmaningen att inte finnas till på samma sätt. Hemsidan finns kvar med olika bibelläsningsplaner att följa, likaså facebookgruppen. Men vi kommer inte att skicka ut någon epost. Jonas Bergsten som senaste året regelbundet har gett oss vinklar och inspel som breddat vår förståelse av bibeltexter, kommer att fortsätta med detta under 2019. 

Allt har sin tid. Vi kan behöva nya grepp och ny inspiration för att växa i vårt lärjungaskap. Anta utmaningen i sin nuvarande form har haft sin tid. Vi tackar Gud för det som skett och spanar samtidigt nyfiket framåt, mot nya idéer och utmaningar!

För ledningsgruppen

Anders Blåberg, 

generalsekreterare Sv Bibelsällskapet

 

Fortsätt läs mer
3362 Träffar

Vad får det kosta?

Vad får det kosta?

 

En dagstur till Wittenberg låg i programmet när jag besökte Berlin förra veckan. Lutherstaden Wittenberg med alla kopplingar till Reformationen och den betydelse som den fick inte minst för det som är mitt stora uppdrag: Bibelarbete. En kunnig guide lotsade oss runt bland kyrkor, boningshus och lärosalar.

Fortsätt läs mer
2693 Träffar

Jesus och de minsta

Jesus och de minsta

Barn som far illa väcker starka känslor hos oss. Barn som inte fått chansen att utvecklas i livet, på grund av fattigdom eller djupa orättvisor, manar fram givmildhet och vilja hos oss att hjälpa till om det går. Alla som jobbat med insamling av olika slag vet att bilder på barn, berättelser om barns verklighet, oftast går hem.

Fortsätt läs mer
2649 Träffar

Behålla greppet

Behålla greppet

Det fyller ständigt på med nya bibelläsare som tar beslut om att och göra bibelläsning till en daglig vana. Visst är det uppmuntrande att se hur det rör på sig. Nyårstiden inbjuder på något sätt till eftertanke och beslut

Fortsätt läs mer
2748 Träffar

Bonden som skulle så

Bonden som skulle så

En bonde beslutar sig för att börja såningsarbetet en vårdag. Han går ut på gårdsplanen och tar sikte mot såmaskinen. På vägen dit går han förbi vedhögen som inte blivit huggen. Han beslutar sig för att först hugga några vedträn.

Fortsätt läs mer
2890 Träffar

Ordning i din inre värld

Ordning i din inre värld

Så hette titeln på en bok som kom ut för 28 år sedan. Jag minst sagt slukade innehållet. Orsaken till att boken föll så väl in i mitt liv var en erfarenhet som vuxit fram.

Fortsätt läs mer
3309 Träffar

Att stanna upp

Att stanna upp

Det kan bli dyrköpta konsekvenser när vi inte stannar upp och orienterar oss. I årskurs 7 var jag med om min första orienteringstävling. 

Gymnastikläraren hade gått igenom alla de teoretiska momenten om att följa kartan, läsa av landskapet, kolla kompassen och välja rätt väg. Jag var en god löpare och tänkte att här kommer jag att finnas med i täten. Springa som springa, om det så är en bana eller i skogen! 

Efter starten tog jag snabbt ut kompassriktningen mot första kontrollen och sprang i värsta tempot. Genom ett kärr, tät granplantering och över allt motstånd en skog kan bjuda på. När jag nådde kontrollen visade det sig vara den sista, inte första. Jag var vilse. Resten vill jag bara glömma.  Om jag hade stannat upp och lite mer noggrant kollat kartan hade jag upptäckt stigen som låg strax intill. Vägvinnande och bekväm i motsats till mitt kärr.

Rent allmänt så vinner vi på att stanna upp i vår läsning och tänka på vad vi nyss läst. Vi kallar det bibelmeditation. Texten tuggas om för att vi ska få ut så mycket som möjligt av läsningen. Ett ko-likt moment där vi idisslar Guds ord. Men det finns fler stopp att vara uppmärksam på.

  1. När jag avslutat en bibelbok är det läge att försöka sammanfatta vad budskapet var. Vad har gjort intryck? Upplevde jag några personliga tilltal? Vad kan man sammanfatta boken med i några ord? Kan jag säga att jag begrep vad jag läste? Om det är så att en bok tycks vara svårfångad kan man bestämma sig för att läsa någon annans tolkning av boken, en bibelkommentar. 
  2. När en bibelläsningsplan tar slut är det dags att stanna upp och fundera hur jag tar mig vidare. Vilken lässtrategi ska jag ha för nästa år? Ska min ambitionsnivå öka? Vad har varit bra eller mindre bra med årets plan?
  3. Om jag märker att min läsning haltar och jag ständigt kommer efter, eller bara känner mig håglös inför Bibeln, är det klokt att bromsa in och fundera. Vad är det som händer? Är jag själv orsak till situationen eller beror det på andra faktorer? Vad kan jag göra för att få nytt bibelläsningsmod?  Det är i en paus  vi hinner ställa frågorna och hitta de rätta svaren.

Att stanna upp är inte detsamma som att ”lägga av”. Stoppen är naturliga moment i åkningen. De hjälper oss att hämta andan och korrigera kursen. Och den fortsatta färden blir så mycket bättre.

Anders Blåberg

Fortsätt läs mer
2384 Träffar

Nästan bara sorg och klagan

Nästan bara sorg och klagan


Jag har just avslutat de fem kapitlen i Klagovisorna, i min läsning av Helbibeln. Jag har aldrig hört någon säga att Klagovisorna är favoritboken i Bibeln. Det är inte vad man förväntar sig att den ska vara. Men den finns där i vår Bibel, efter Jeremia bok. Författaren är okänd med traditionen tillskriver Jeremia författarskapet. Den som skriver har överlevt Jerusalems fall år 587 f Kr och ser nu tillbaka på den händelsen och den påföljande landsflykten till Babylon.
Klagopoesi finns på flera ställen i Bibeln, främst Psaltaren. Den typen av skrifter fyller flera viktiga funktioner:

Fortsätt läs mer
2881 Träffar

Samtalet och den gemensamma upptäckten

Samtalet och den gemensamma upptäckten

Missing people är en ganska ny företeelse. När myndigheter inte riktigt klarar av sin uppgift att söka efter försvunna personer träder ett organiserat nätverk av s k vanligt folk till. Då många ögon spanar täcks en större yta in och man får syn på så mycket mer. Det krävs lite planering och en bra ledning, och när dessa två förutsättningar finns kan det bli riktigt effektfullt. Fyra ögon ser mer än två. Tolv mer än sex. 

Alla som någon gång har läst Bibeln i en grupp vet att det nästan aldrig inträffar att alla ser och poängterar samma sak i bibelläsningen. Trots att vi läser samma text blir ändå samtalet ofta intressant och lite oväntat därför att de andra ser det jag själv inte ser. Ibland ställs frågor som jag själv aldrig funderat på. Andras erfarenheter kopplas till ett bibelavsnitt som ger mig en djupare förståelse av Ordet. Fyra ögon som läser Bibeln ser mer än två. 

Jag får ibland en missing people-känsla när jag läser Bibeln själv. (Missing people betyder saknade personer). Det dyker upp texter och sammanhang som jag skulle vilja samtala med andra om. Det går kanske inte just då därför att jag är själv och ingen finns nära mig som är vaken, men önskan att bjuda in fler ögon att läsa med mig kan vara stark. Det är en mycket sund reaktion. Bibelord passar lika väl för samtal i en grupp som för predikan från en talarstol. Det är faktiskt ett hälsotecken för en kyrka när viljan och suget efter bibelsamtal ökar. 

Och man behöver inte vara så många för att få fram den där effekten. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem, Matt 18:20. Två eller tre är ju inte så många, men löftet om Jesu närvaro knyts till den lilla gruppen. Det är så enkelt att vi glömmer hur stort det är. Nu handlar sammanhanget i Matt 18 om bön och bönesvar. Men är inte också ett bibelsamtal i allra högsta rad en samling i Jesu namn? 

Om jag får fantisera lite tänker jag mig att Jesus står där - osynlig för oss - och ser på gruppen som samtalar om en bibeltext. Han ser väldigt belåten ut, gnuggar händerna och tänker: Nu är de en hel grupp som gräver i det levande Ordet! Jag ska öka ljusstyrkan så de tillsammans ser och förstår min vilja och så ska jag välsigna dem.

Anders Blåberg

 

Fortsätt läs mer
2056 Träffar

Olika men samma sort

Olika men samma sort

Olika men samma sort
Jag läser nu både Domarboken och Johannesevangeliet. Kontrasterna mellan dessa böcker är stora. I Domarboken är det som om gapet växer mellan det Israel som följde Mose ut ur slaveriet i Egypten och det nuvarande folket som bosatt sig i löfteslandet. Har de alldeles glömt sitt ursprung och sin Gud?

Fortsätt läs mer
2496 Träffar

Hur kan de gudlösa klara sig så bra?

Hur kan de gudlösa klara sig så bra?

Hur kan de gudlösa klara sig så bra?
Den här veckan har jag läst en av Bibelns mest aktuella och kraftfulla texter. Jag tänker på den 73: e psalmen. Tretusen år har kanske gått sedan den skrevs och ändå är den så rykande dagsaktuell. För vem har inte funderat över att det nu i livet syns så lite skillnad mellan de som har en gudstro och de som inte bryr sig om Gud.

Inte bara det att det inte ser ut att vara nån skillnad i hur man lyckas med livet, vad värre är, det är som om de gudlösa som föraktar Gud och hädar honom lyckas bättre och har det bättre. De ser i allra högsta grad välmående ut. De drabbas inte av olyckor eller sjukdomar. Borde det inte vara tvärtom, att Gud håller lidandet borta från sina barn medan andra drabbas? Borde inte Gud låta sin rättvisa synas redan nu? Ja, hur kan det vara så orättvist! Jag fattar inte hur det funkar. Gud, du är inte enkel att förstå.


 Ungefär sådär resonerar Asaf, psalmförfattaren till Ps 73. Känns det bekant? Det är inte bara välkänt, det är på pricken så vi alla någon gång funderat. Kristna livet borde ligga på plus, synligt innan himlen och saligheten hos Gud. Åtminstone borde väl andelen lidande och svårigheter vara mindre.
 Den där tanken att Gud tappat greppet och inte längre styr ligger nära till hands. Bryter jag mot sabbatsbudet får jag inte magsjuka. Otroheten kan ge många negativa följder men inte låter Gud blixten slå ner på mig? Hädiska ord mot Gud ger inte muncancer.
 Men nu invänder någon: finns det inte exempel i Bibeln på just att synden straffar sig? Se hur det gick för Ananias och Sapfeira. Både Herodes och Nebukadnessars högmod ledde till fysiska åkommor enligt Apostlagärningarna och Daniels bok.


 Men Asafs vändpunkt kom inte genom att Gud plötsligt började straffa syndarna. Det var när han såg vad deras liv mynnade ut i som insikten och förtröstan kom tillbaka. De gudlösas slut, vad avsaknaden av tro och tillit till Gud leder till, där fanns vändpunkten. Asaf ”Insåg hur det går med dem”, v 17.


Här byter psalmen tonart. Från protest och tvivel till triumf och lovprisning. Men det är ingen lättsam lösning. I Nya testamentet talar Jesus om den dubbla utgången och det är en omdiskuterad lära. Men tro och otro har sina konsekvenser. Tron kan vara bävande och svag (jfr vers 26, ”Min kropp och mitt mod må svika”) men har sin styrka i sin riktning: tillit till Gud och hans nåd. Tro i sig räddar ingen men den förlöser Guds nåd som räddar. Detta är evangelium. Vi anar det här i Psaltartexten. Asaf låter som en benådad syndare när han säger: ”Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden”, vers 25. Nu slipper han dessutom jämförandes gissel.


Tack Gud för ditt ord som fortsätter att vara aktuellt och uppbyggligt efter årtusenden.

 

Fortsätt läs mer
Taggad i:
3112 Träffar

Utsikten – mer än vackra vyer

Utsikten – mer än vackra vyer

Jag vet inte var det kommer ifrån men dragningen finns hos mig mot torn och höga höjder. Som liten satte jag skräck i mina föräldrar genom att klättra skyhögt i träden. Jag får inte svindel. Min familj har lärt sig att om vi på en semesterresa kommer till ett torn av något slag så bör man åka eller gå upp i det. Höjder, kullar och berg är också enligt min läggning till för att bestigas. 

Det är inte de vackra vyerna som lockar mig främst. Jag uppskattar sceneriet från både Eiffeltornet och Utsikten i Huskvarna, men mer lockande är den koll man får genom att se landskapet ovanifrån. Från utsiktspunkten blir en stad begripligare. Gator, parker och huskomplex sätts i sitt sammanhang och man förstår hur allt hänger ihop. Flera timmars springande på markplanet kan aldrig uppväga ett ögonkast från hög höjd. Utsikten förklarar verkligheten på ett nytt sätt. 

Bibelläsaren behöver sina utsiktspunkter. När de fem Moseböckerna är genomlästa är det ett utmärkt tillfälle att stanna upp och kasta en blick på bibelböckerna ”ovanifrån”. Plocka fram en bibelhandbok och läs om Bibelns första böcker översiktligt. Läsdetaljerna du har plockat med dig från den dagliga läsningen kan sättas in i sitt sammanhang; du får en översikt som hjälper dig förstå. 

Psaltaren är en annan tacksam bok att se på ur örnperspektivet. Vi har gjort reklam för ”The Bible project” tidigare, och jag kan inte nog stryka under hur välgjorda dessa youtube-filmer är. Där får du utmärkta översikter – en av mina favoriter är just översikten till Psaltaren. 

Ibland kan ett enskilt bibelställe bli en utkikspunkt som öppnar vårt synfält. När David och hans män råkar ut för ett rövarband bland amalekiterna, står det följande följande: David var hårt trängd: folket hotade att stena honom, eftersom alla var förbittrade för sina söners och döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren, sin Gud, 1 Sam 30:6. Hos krigaren David får vi se en sida, en innersida, som avslöjar hans fördolda liv med Gud. Där fanns kraft och mod att hämta och inte minst en stillad oro. En sådan vers kastar ljus över hela Davids liv; stridsman och psalmförfattare i en och samma person.

Ta vara på höjderna. Det krävs att vi stannar upp och ser oss omkring. Belöningen kommer. 

Lästips: Lilla Bibelguiden av Anders Sjöberg

/Anders Blåberg

 

Fortsätt läs mer
3005 Träffar

En Bibel utan 3 Mosebok?

En Bibel utan 3 Mosebok?

Jag är mitt uppe i Tredje Mosebok, den bok jag fastnade i när jag som tonåring började min bibelläsningsresa. Det finns orsaker till att vi som läsare kan stanna upp och fråga oss: vad ska alla blodiga offer vara bra för? Och dessa besynnerliga tabuföreställningar, vad tjänar de till? Kan man inte helt enkelt hoppa över Tredje Mosebok och klara sig på bara 65 böcker i Bibeln?

Fortsätt läs mer
Taggad i:
4249 Träffar

En uppmuntrande händelse

En uppmuntrande händelse

En ung man – Daniel - blir hembjuden till sin arbetskamrat som är kristen. Det är en trevlig kväll med flera gäster där man äter, pratar och kommer in på ämnet kristen tro. Värden för kvällen har dessutom förberett en del för att hjälpa Daniel att bättre förstå vad det är att vara en kristen. Han har laddat med en bra film som pedagogiskt förklarar både det ena och andra. 

Att bjuda hem en arbetskamrat och försöka dela med sig av sin tro kan ju vara ett riskföretag. Tänk om det blir ett krystat samtal eller om intresset är lika med noll hos den andre? Daniels arbetskamrat är lite orolig för hur kvällen ska bli. Den där filmen som han tyckte skulle passa in perfekt blev inte så lyckad som han trott. Flera i sällskapet berättar dock om hur de själva kom till insikt om tron på Jesus. 

En man i gänget har lite svårt att sätta ord på sin tro och upplevelse . Han sitter mest tyst och lyssnar. - Andra har så lätt för att uttrycka sig, tänker han. För att inte hamna helt i skuggan av de andra bestämmer han sig för att läsa ett bibelord, som han dessutom kan utantill:

”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.” Upp 3:20

Han bara citerar versen och ingen annan kommenterar eller förklarar den. 

Några veckor senare har något hänt med Daniel. Han har beslutat sig för att bli en kristen. Det kommer oväntat för omgivningen, även för hans kristne arbetskompis. Lite senare berättar Daniel om sin upplevelse den där speciella kvällen då den viktiga vändpunkten kom. Han mindes inte ett skvatt av filmen som visats. Vittnesbörden om hur några kom till tro gjorde heller inget särskilt intryck på Daniel, men det var något annat som fastnade. Bibelorden om att ”Jesus står vid dörren” kunde han inte släppa. Kunde det vara så att Jesus var personligt intresserad av mitt liv? Bibelordet malde och verkade i hans tankar och sinne och blev det som förde honom i en helt ny riktning.

Visst sa Jesus något om att Guds ord är en sådd som när den faller i god jord blir till en skörd (Matt 13). Vi vet aldrig riktigt när jorden är förberedd. Men vi kan vara förberedda och rikligt dela med oss av Guds ord.

Anders B

 

Fortsätt läs mer
3422 Träffar

Detta tar jag med mig från 1 Mosebok

Detta tar jag med mig från 1 Mosebok

Den som börjar att läsa Bibeln från 1 Mosebok riskerar knappast att köra fast i den boken. Det är dramatik från första till sista kapitlet. Läslusten ökar när berättelser läggs till berättelser. Vi läser om svek och list, kärlek och ömhet, för att inte tala om våldsamma inslag. Det är några saker som jag har med mig i min läsning nu när jag gått in i nästa bok, 2:a Mosebok.

Fortsätt läs mer
2907 Träffar

Målgång - och ett nytt varv

Målgång - och ett nytt varv

I dag på morgonen gick jag i mål, eller snarare spurtade jag. Nästan samma känsla som på upploppet i Slottsskogsvallen efter ett genomfört Göteborgsvarv. Jag läste de sista kapitlen i Uppenbarelseboken, Malaki, Psaltaren och Ordspråksboken. Vilken skön känsla att ha läst hela Bibeln på ett år!
Min andra reaktion kom nästa lika snabbt.

Fortsätt läs mer
3794 Träffar

Om 6 dagar startar Anta utmaningen 2016..

Om 6 dagar startar Anta utmaningen 2016..

10-i-topp bibelställen om bibelläsning.

I Bibeln kan man hitta en hel del texter om läsning av Guds ord. Det kan röra sig om direkta uppmaningar till att läsa, förtjusta utrop, insikter eller böner. Vid ett tillfälle fick bibelläsare (internationellt) ge sin syn på vilka ställen som varit särskilt till hjälp och då skapades denna tio i topp-lista. Den speglar alltså läsares erfarenheter och kan vara intressant att ta del av. Läs och fundera:

Fortsätt läs mer
3194 Träffar

7 dagar kvar..

7 dagar kvar..

Ibland när bibelläsningen går på rutin kan man undra om det ger något och är värt det. Men slutar man märks det! Livet blir då snart tomt och skamligt.

Fortsätt läs mer
2694 Träffar

8 dagar kvar - en julhälsning

8 dagar kvar - en julhälsning

Fortsätt läs mer
Taggad i:
2820 Träffar

9 dagar kvar..

9 dagar kvar..

Jag har förmånen att få använda Bibeln som arbetsredskap i mitt jobb på Dagen, både som inspiration för ledarskrivandet och för att de flesta veckor konstruera ett klurigt bibelquiz som läsarna tycks gilla. Ändå behöver jag min egen dos av Guds ord varje dag.

Fortsätt läs mer
3030 Träffar

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se