tom banner

synförmåga?

En av de färdigheter som kommer då man läser sin bibel regelbundet, är en förmåga att associera. Det kan vara så att bibelläsaren många gånger tycker att läsningen inte ger något, att det känns trögt...men kom ihåg att den kunskap du får om bibelställen, personer och sammanhang blir ett rikt och värdefullt förråd som den helige Ande kan använda sig av!

Jag läser i Matteus evangelium just nu, och igår var jag i kap 20:33, på det stället där Jesus möter och helar två blinda vid Jeriko. På Jesu fråga om vad de önskar av honom, svarar de: "Herre, öppna våra ögon". Och de får sin syn när Jesus rör vid deras ögon. "Genast kunde de se, och de följde honom!"

Kommer du ihåg den allra första gången i Bibeln som det talas om öppnade ögon?

Det är när ormen frestar Adam och Eva i Lustgården, "När ni äter av den(frukten) kommer era ögon att öppnas" 1 Mos 3:5. Men istället för att få klarsyn, så blev resultatet av deras olydnad mot Herren, andlig blindhet, förlorad synskärpa och fördunklad syn. Något som Jesus vid flera tillfällen fick åtgärda hos sina lärjungar, de kunde inte se om inte Jesus öppnade deras ögon, t.ex. hos Emmausvandrarna i Luk 24:31

Ett bibelstudium där vi läser alla ställen både i GT och NT som handlar om att få öppnade ögon, blir spännande!! Det är en fascinerande metod att läsa sin bibel på!

Fortsätt läs mer
2491 Träffar

Prins eller Kung?

Prins eller Kung?

Nu har vi kommit en bit på väg i vår bibelläsning. Jag har läst lite långsammare just nu, därför att jag läser en del ganska gamla bibelkommentarer bredvid. Det tar lite extra tid men det är det värt. Ibland är det som att man gräver guld i dessa gamla böcker! Just nu håller jag på med Matteus evangeliet, och för ett tag sedan läste jag om de vise männen som kom till barnet i Betlehem. I en av kommentarerna påpekade författaren  att de vise männen, när de kom till Herodes för att söka den nyfödde, inte frågade efter den nyfödde PRINSEN, vilket ju hade varit det naturliga egentligen. Hade det fötts ett barn hos kung Herodes så borde man kalla det barnet för prins. Men, ända från början var det så att Jesus var KUNG!

"Var är judarnas nyfödde....KONUNG!" Matt 2:2.

Vilken underbar proklamation! det råder ingen som helst tvekan! Det är en KONUNG som har fötts - inte undra på att kung Herodes blev förskräckt! Och så stolta vi kan vara att tillhöra denne KONUNG!

Visst är det roligt och fascinerande när vi får nya aha-upplevelser i välkända bibeltexter!

Fortsätt läs mer
2711 Träffar

Vad ska jag få ut av detta?!

 

Vad ska jag få ut av detta?

 

Så frågar vi ofta, inför gudstjänsten, bibelstudiet, cellgruppen osv. Vad ger det mig att vara med?

 

Idag, på Trettondedag jul, så hör vi om de vise männen…jag undrar om de någonsin ställer sig själva den frågan; ”Vad ger det oss att resa hela långa besvärliga vägen till ett okänt Betlehem? Vi gör ju stora uppoffringar för denna saks skull, vad ska vi få ut av detta??”

 

Deras förklaring, när de besöker Herodes, är svaret på den frågan; ”Vi har kommit för att GE honom(Jesus) vår hyllning!” Vi har inte kommit för att få ut något av detta, vi har kommit för att GE!

 

Det var själva ärendet, och när de kommer fram till barnet i Betlehem, så gör de vad de skulle. När de har utfört sitt uppdrag, givit sina gåvor, böjt sina knän och givit barnet sin hyllning, så är det klart! Och de återvänder hem.

 

Vad skulle de få ut av detta besök? Vad gav de dem? Vi hör aldrig att de därefter väntar vid krubban för att få något i gengäld.

Vad skulle de få ut av detta? Frågan finns inte ens!

De vise männen hjälper oss att byta fokus; ”Vi har inte kommit för att få, vi kommer för att ge!”

 

De vise männens inställning kan vara bra också för oss, när vi firar gudstjänst, deltar i bibelstudiet osv. Vi kommer för att GE honom (Jesus) vår hyllning!

 

 

 

Fortsätt läs mer
2946 Träffar

Välkommen kära vardag!

 

Första vardagen 2017!

 

Hej kära vänner i ”Anta Utmaningen!”

 

Idag är det den måndagen den 2 januari. Visst är det härligt…..?!

 

Tycker du som jag att det är svårt att hålla isär helgdagar och vardagar över jul och nyår…jag brukar tycka att det är ganska skönt när vardagen infinner sig igen.

 

Vardagar…det låter ju inte så exotiskt och speciellt, men visst är vardagar underbara!  Det där trygga inslaget av ”det vanliga” är något gott! Och till ”det vanliga” hör rutinen att läsa sin bibel. Jag har sett  fram emot att få starta igen med 1 Mosebok och Matteus evangelium. Att få sitta vid köksbordet där min bibel ligger, och läsa!

 

Idag läste jag skapelseberättelsen (jo jag vet, det skulle jag gjort igår , men nu blev det idag istället) och jag förundras över hur en text som jag läst många gånger, återigen ”levererar!” Dvs hur det levande Gudsordet möter mig som läsare, med tröst och uppmuntran, idag var det det enskilda ordet ”fullborda” som blev så stort för min del. När jag läste om hur Herren fullbordade sitt skapelseverk, i 1 Mos 3:1, så gick tankarna vidare till andra bibelställen där ordet ”fullborda” också förekommer, då drog jag mig till minnes ett av Jesu ord på korset i Joh 19:30; ”Det är fullbordat” och tankarna vandrade vidare in i Filipperbrevet 1:6, där det underbara löftet står, att han som påbörjar ett gott verk i oss, också förmår fullborda det.

 

En av de verkligt goda frukterna av regelbunden bibelläsning är att man övar upp förmågan att associera, att låta ett bibelord leda tankarna till ett annat. En oerhört spännande process tycker jag!

 

Ordet fullborda betyder ordagrant att fullfölja något man påbörjat. Och här handlar det om att Herren förmår att fullfölja det han påbörjar i ditt och mitt liv. Vår Herre lämnar inget halvfärdigt, skapelsen fullbordades, frälsningen fullbordades och vi får tänka att såsom Herren fullbordade detta, så kommer han också att fullborda det verk han har påbörjat i våra liv.

 

Fortsätt läs mer
2448 Träffar

Att äta sig hungrig eller svälta sig mätt!

Att äta sig hungrig eller svälta sig mätt!

Kära medåkare i Vasaloppet!

Hur går det? Nu har vi ju hållit på ett tag....flyter det på...eller har det hakat upp sig? Äter du ordentligt i spåret? Det måste man för att orka!!

Jag kom på ett uttryck för ett tag sedan, ett uttryck som säger ganska mycket om hur det funkar med vår bibelläsning...

"Att äta sig hungrig eller svälta sig mätt!" 

Jag kom på detta uttryck när jag tänkte på några trofasta gamla kristna som kom gång efter gång på bibelstudiegruppen .Det gick upp för mig att de kommer för att de vill "äta" mera - av Guds ord. Och ju mer de äter desto mer ökar deras hunger. Mer av Guds ord skapar en hälsosam hunger efter mer av Guds ord! Det motsatta är ganska kusligt, det är när man svälter sig mätt, dvs när man succesivt läser/"äter" mindre och mindre och till slut nästan inget alls...då kan en obehaglig dästhet och mättnad inträda, som alls inte känns trevlig!

Bilden på druvorna från vår trädgård som jag skickar med detta blogginlägg, vill uppmuntra oss och påminna oss om att vi har en rik fader som gärna förser! Det härliga med Guds Ord är att när vi börjar äta igen...så dröjer det inte länge förrän den positiva hungerns väcks till liv och du får erfara att "mer av Guds Ord leder till en större hunger efter mer av Guds Ord!

Fortsätt läs mer
3250 Träffar

”Skrift skall med Skrift tolkas.”

 ”Skrift skall med Skrift tolkas.”

Här du hört det uttrycket någon gång? Det är så vi i vår Lutherska kyrka beskriver sättet att se på Bibeln. Det betyder att man tillåter Bibeln att förklara sig själv utifrån flera olika bibelställen. Och inte så som det många gånger sker idag att man förklarar bort obekväma bibelställen därför att de inte "passar in" i vår världsbild eller i det som för stunden är politiskt korrekt.

Att låta Skrift tolka Skrift är en fantastiskt berikande erfarenhet för en bibelläsare. Det är en spännande resa man då kan få göra, t.ex, när det gäller kontroversiella och svårsmälta frågor. Den som vill pröva att låta Skrift tolka Skrift har en spännande resa framför sig.

I morse i min bibelläsning, blev jag så glad och berörd då Skrift tolkade Skrift fram för mina ögon. Jag läste i Jobs bok 14:16-17 (Folkbibelns översättning just denna gången)  

"Fastän du nu räknar mina steg ska du inte ge akt på min synd. Min överträdelse ligger i en förseglad pung och du överskyler min missgärning"

Hälsningen till mig denna morgon blev att den Herren som räknar både steg och hårstrån på våra huvuden, som ser allt och vet allt, inför honom ligger alla våra synder uppenbara - det är den Herren som gömmer våra synder "i en förseglad" pung så att de inte tillräknas oss.  Förseglad, ett ord som talar om att Herren själv stänger och låser. Det är ju det under som sker varje gång vi bekänner våra synder och tar emot förlåtelse för Jesu skull, han överskyler (täcker över) våra missgärningar.

Tack Job och tack Jesus!

 

Fortsätt läs mer
2956 Träffar

Dags för simskola

Nu är det simskoletider!

Det viktigt och roligt att kunna simma. Att känna att man behärska elementet vatten, och glädjen i att kunna känna sig trygg i vattnet! Jag kommer ihåg när jag gick på simskola...det som nu är så självklart, att kunna simma, var något som jag då nästa trodde skulle vara omöjligt.

Idag på vår karta handlar det om att simma. Och den där dubbelheten finns ju alltid med, en färdighet som man behärskar, verkar så självklar, men innan men lärt dig den så kan den verka omöjlig...eller i varje fall väldigt svår. Kan du känna så inför din regelbundna bibelläsning också....för en del andra verkar det så självklart, medan du får kämpa! För dig som valt att satsa på att Anta Utmaningen att bli regelbunden bibelläsare kan det kännas som att "du tagit dig vatten över huvudet!"

Ibland tror jag att vi gör misstaget, när det gäller vår tro, att tänka att allt ska funka omedelbart. Men också på trons områden så behövs det övning och träning. Det gäller både bönelivet och bibelläsningen. Och övning ger faktiskt färdighet även när det gäller böneliv och bibelläsning..

Nu, när jag tänker tillbaka på min simskolestart, så inser jag ju i efterhand att alla utom jag förstod att jag också skulle kunna simma en dag. Men så kändes det inte på den kalla och blöta bryggan vid sjön denna regniga sommar.

Nu har Anta Utmaningen 2016 hållit på i fem månader ganska precis, kanske har du börjat få koll på det där men "armtag" och "bentag", kanske har du fått flera "kallsupar"....eller som du säkert förstår, översatt, kanske har det funnits flera misslyckanden för dig och många stunder då du undrat vad du gett dig in på? Nu ska du måla upp för din inre syn; glädjen när du faktisk kan simma - när du börjar märka att du också kan röra dig med glädje i Guds ord, när associationerna berikar dg, när kunskapen växer till, när förståelsen djupnar, när begeistringen tilltal, när glädjen rinner till - för så blir det när man tränar!

Inspiration förutsätter övning - inte bara i simskolan utan också i bibelläsningen. Heja på!

 

 

 

Fortsätt läs mer
2355 Träffar

"En gammal mans bön"

"En gammal mans bön"

Bibelöversättning 1982 har en fin rubrik på Psaltarpsalmen 71: Den heter där "En gammal mans bön".

Idag är det den söndag som på ett särskilt sätt handlar om att växa. Inte växt vad gäller skostorlek och hattnr, utan en växt till vår invärtes människa. Bibeln talar om denna märklig växt! Johannes döparen säger att "Det är som sig bör att han(Jesus) växer till och att jag förminskas!" Joh 3:30. En kristen människas växt handlar inte om att musklerna sväller, inte heller de andliga musklerna - en kristen människa växer enligt Johannes  "nedåt" för att Jesus ska kunna bli större, få ta större plats i mitt liv.

Den gamle, som beder i Psaltarpsalm 71, har inte gett upp, han vill växa! Tycker inte alls att han/hon är så gammal så nu är det meningslöst att fortsätta att drömma, att läsa bibeln, att bedja. Titta vad den som åldras säger i Psalt 71:14, "jag ska alltid hoppas och prisa dig, om och om igen..." Ibland bli det ju så för den som åldras att man upprepar sig...det verkar också vara psalmistens erfarenhet,,,jag ska prisa dig "om och om igen!"

Och, kan du se vad den som åldras beder i Psaltaren 71:21? Fantastiska ord! "Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen!" Det betyder att när vi åldras så behöver det alls inte innebära att vi på ett andligt sätt stannar i växten, tvärtom, vi får be med psalmisten, Låt mig växa till alltmer!!

En fin uppmuntran just på den söndag som handlar om att växa i tro! En hälsning från en äldre person, anonym författare till Psaltarpsalm 71!

 

Fortsätt läs mer
2642 Träffar

Upp igen!!!

Upp igen!!!

Ett bibelord som jag älskar och ofta tar till för min egen tröst och till tröst för andra, är från Ordspråksboken 24:16.

Jag har en särskild avdelning längst bak i min bibel, där jag antecknat bibelställen som jag absolut inte vill glömma, eller tappa bort, där står detta:

 ”Den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen!”

Kanske det bibelordet kan vara en beskrivning av en Vasaloppsåkare också, en sådan som Antagit Utmaningen att vara en regelbunden bibelläsare….men så händer det olika saker i våra liv och plötsligt så har vi fallit i skidspåret…inte en gång utan många gånger, sju gånger säger Ordspråksboken.

Så bra att det står just sju…det är både ett gudomligt tal och ett oändligt tal. (Kommer du håg Jesu ord om hur många gånger man ska förlåta…..7 x 70 gånger, dvs ett oändligt antal gånger.)

Det är inte roligt för en Vasaloppsåkare att falla. En gång eller två gånger går väl an...men sju gånger...Och det är inte roligt för en bibelläsare heller, att inte lyckas med den läsning man önskade.

Bibeln är alltid realistisk, den beskriver inte en idealiserad drömtillvaro, där vi människor alltid lyckas med allt gott och fromt som vi företar oss. Bibelns Herre vet att vi faller ibland, även om vi har de allra bästa föresatser. Det är skönt att Herren vet, då behöver jag aldrig låtsas inför honom i  alla fall! Men, det bästa är att den som faller i ”Skidspåret” aldrig behöver bli liggande!

 

Vilken härlig bild vi får, tänk på en Vasaloppsåkare som faller – inte bara en gång, eller två gånger…utan sju gånger - och som efter varje fall, reser sig upp igen, borstar av snön, rättar till utrustningen , kollar över skidorna – och tar ny fart i spåret!

Känner du igen dig i denne Vasaloppsåkare, ligg inte kvar i snön då, utan res dig upp igen i Jesu namn och ta ny fart i din bibelläsning!

/Berit Simonsson

Fortsätt läs mer
3120 Träffar

Snart vår i skidbacken!

Snart vår i skidbacken!

Kan du sagan om när solen och vinden skulle tävla med varandra? De skulle se vem som kunde få en man att ta av sig rock, mössa och halsduk snabbast.

Vinden började, den blåste med sin allra kraftigaste blåst och försökte att blåsa av rocken, mössan och halsduken från mannen, men resultatet blev ju istället att han bara svepte kläderna ännu hårdare omkring sig. Till slut fick vinden ge upp, den lyckades inte.

Så blev det solens tur...den började lite försiktigt med att lysa trivsamt på mannen, som strax öppnade rocken och lossade på halsduken...solen värmde lite till varpå mannens genast tog av sig mössan, tog rocken över armen och stoppade halsduken i fickan och gick med spänstiga steg vidare.

Tror du att vi kan använda bilden av solens varsamma sken, också när det gäller vårt "Vasalopp" i Anta Utmaningen... är det kanske så att vi kan få lägga av oss kraven som tynger oss i vår bibelläsning och istället få känna spänst och flyt. i vårt "åk?" För min del är det så att jag inte har kommit så långt som jag har tänkt...men det har varit en glädje att känna flyt i bibelläsningen, att gå med spänstiga steg till bibeln varje morgon (det är den lästid som passar mig bäst, du har kanske en annan tid). Denna gången har jag behövt stanna ganska länge vid olika kapitel, det kan vara bra ibland att läsa riktigt noga, men då går det ju inte så fort.

Kraven som ibland tynger oss är som när stormen river och sliter i oss, medan solens varsamma strålar genast får oss att räta på ryggen och ta ut stegen!  idag, i vårt Vasalopp vill jag påminna om Rättfärdighetens sol i Malaki 4:2, när den går upp ska vi slippa ut och hoppa som kalvar som varit instängda i stallet! Ibland kan det faktisk vara så redan nu, när vi får erfara hur bibelordet öppnar sina outgrundliga djup för oss - det är inte alltid så, men när det sker så blir man så glad så att man nästan vill  hoppa högt redan nu!

 

 

 

Fortsätt läs mer
2807 Träffar

Heja, heja, heja!

Heja, heja, heja!

Nu är det några dagar sedan vi startade "Vasaloppet"...eller, jag menar... några dagar sedan vi startade med "Anta Utmaningen" att bli regelbundna bibelläsare! Precis som inför en Vasalopps-start, så har du kanske förberett dig inför starten av Anta Utmaningen, laddat, planerat, längtat...känt förväntan i luften!

Hur går det? Precis som i ett Vasalopp så kommer det att bli härliga åkturer, backar med flyt, men också uppförsbackar och kanske lite bakhalt ibland...det är då beslutsamheten prövas hos "åkaren", tror du inte det?

Då är det skönt med "blåbärskontrollerna", de stationer med uppmuntran och påhejning som finns utefter vägen. Inte bara en Vasaloppsåkare - utan även en bibelläsare - behöver bli påhejad!  Precis som på teckningen som jag ritade för flera år sedan! Så viktigt och roligt det är när vi stöttar och uppmuntrar varandra! När någon har en fråga så har en annan ett svar, någons fundering kan ge ljus för någon annan över en bibeltext osv. Vi gör denna spännande resa tillsammans med varandra!

För en bibelläsare så är det inte enbart själva målet som hägrar, det att vi ska "komma i mål i slutet av 2016 med Uppenbarelseboken, det är också så att själva resan genom GT och NT är mödan värd!  Använd dig av kartan på hemsidan, tryck på de röda markeringarna och låt dig påhejas av det som finns där!

Har du hittat till facebooksidan, där finns många fina tankar och erfarenheter som delas utifrån bibelläsningen! Välkommen du också att ta del i samtalet där, (tänk bara på de enkla anvisningar som finns vad gäller sådant som kan publiceras där)

Nu fortsätter vi! Ses vid nästa "blåbärskontroll!"

 

Fortsätt läs mer
3691 Träffar

4 dagar kvar... nu räknar vi dagarna!

4 dagar kvar... nu räknar vi dagarna!

Fortsätt läs mer
2933 Träffar

23 dagar kvar...

23 dagar kvar...

När jag var barn så räknade jag dagarna till julafton, det var outhärdligt spännande! På den adventskalender som jag fick av mina föräldrar så kunde jag inte bärga mig, var bara tvungen att kika i förväg och jag öppnade alla de kommande luckorna så försiktig....Förväntan var så stor! Jag gissar att jag inte är alldeles ensam om att ha kikat i förväg...men det var ju så länge sedan....

Nu är det 23 dagar kvar! Inte till julafton, men till nystarten för en del och omstarten för andra av Anta Utmaningen. Och nu får jag bekänna...jag kunde inte bärga mig nu heller...kunde inte vänta till 1 januari då Anta Utmaningen börjar på nytt, utan jag var tvungen  att kika lite i förväg! Tänk att man kan vara så barnslig och bli så fylld av glad förväntan även då man är vuxen och lite äldre än ca 7 år!!!

Jag har skaffat en alldeles ny fin bibel inför starten av Anta Utmaningen, det är den jag "smygläser" i nu innan den 1 januari! Den har inga understrykningar ...ännu...min "gamla" bibel har många sådana. Ibland är det skönt att börja om - även med bibeln yttersida! Vilken underbar förväntan det ligger i luften inför starten av Anta Utmaningen!

 

Fortsätt läs mer
2776 Träffar

Vi har en rik far!

Vi har en rik far!

Vi har en rik far!

Tror du inte att den onde gärna vill lura oss att tro att Gud är snål och ogin? Därför är det viktigt att vi lyssnar till vad Guds ord säger om de himmelska tillgångarna, och många gånger talar ju Herren i sitt ord om överflöd och rikedom i Guds rike.

Det himmelska överflödet möter oss på många ställen i Guds Ord: Av fem bröd och två fiskar blir 5000 mätta och dessutom blir det tolv korgar över. Av 600 liter vatten vid bröllopet i Kana, blir det 600 liter vin. Lärjungarna fiskar och får så mycket fisk så att de knappt lyckas bärga fångsten. Änkan med oljeflaskan  i GT får vara med om att oljan flödar och fyller alla hennes tomma kärl. Förlåtelsen är utan gräns, 7x70 ggr. Den helige Ande ges i överflöd åt den som beder, Luk 11.  I Joh 10 så talar Jesus om liv i överflöd och i Rom 5 får vi veta att nåden överflödar över oss syndare! Nådegåvorna i 1 Kor 14, kan sökas i överflöd står det, 14:12.

I Ef 1:3 står det "I Kristus har han välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. "All den himmelska världens andliga välsignelse" - det är så mycket så det är svårt att förstå! Och vi behöver inte heller förstå, men vi behöver lyssna till och våga tro på det Ordet säger!

Vid vår husvägg har vinrankan burit många härliga vinklasar  denna sommar och idag när jag skördade vinklasarna (titta på bilden )så påmindes jag om att vi verkligen har en generös och rik fader i himmelen - och vi är hans barn!

 

Fortsätt läs mer
3250 Träffar

Ett enda ord kan få stor betydelse!

Ett enda ord kan få stor betydelse!

Häromdagen började jag att läsa i Apostlagärningarna igen. Det har jag gjort många gånger tidigare. Det är kanske vanligt att vi tror att vi vet allt, har läst allt och sett allt i de kända bibeltexterna.....

Men vilken glädje när jag läste i Apostlagärningarnas första kapitel, om Jesu uppståndelse! Ett enda ord fick enorm betydelse, jag har hämtat andlig näring av det ordet i flera dagar nu! Jag har läst det många gånger förut, men aldrig SETT det förrän denna gången! Nu kommer det....!

"Han visade sig för dem...och gav dem MÅNGA bevis på att han levde..." Apg 1:3

Det är ordet MÅNGA som jag vill visa dig! Han gav dem inte bara ett bevis, eller två utan just MÅNGA bevis på att han hade uppstått och var levande. Det berörde mig så mycket! Att Herren anstränger sig och ger oss MÅNGA bevis!

Jag blir så glad nu igen när jag skriver detta - dela gärna min glädje!

Fortsätt läs mer
3101 Träffar

Månadstema Augusti!

Månadstema Augusti!

Oj, det var ju nyss Juni och Juli...och nu är det redan Augusti och därmed dags för ännu ett månadstema!

Här kommer det: "En person i NT som du fascineras av"

Det blir kanske svårt att välja...så roligt i så fall, då kan vi inspirera varandra!!

Jag fascineras av Maria, syster till Marta och Lasarus. Det berättas om henne vid tre tillfällen i NT, och sedan hör vi inte mer om henne. Bara tre gånger! Vid alla dessa tre tillfällen så är hon vid Jesu fötter -  inte bara då hon sitter och lyssnar till Jesus  (till sin syster Martas förtret, Luk 11:38ff), utan också när hon är djupt bedrövad, ledsen och besviken på Jesus för att han dröjt  så länge så att brodern Lasarus hann att dö i sin sjukdom, Joh 11. Den tredje gången är när Lasarus är uppväckt från de döda och syskonen ställer till med fest i hemmet i Betania, då finns Maria återigen vid platsen vid Jesu fötter, det är då hon smörjer hans fötter och torkar dem med sitt hår, Joh 12. Sedan hör vi inte mer om Maria.

Maria lyssnar till Jesu ord - vid hans fötter.

Maria ger ord åt sin sorg och besvikelse  -vid Jesu fötter.

Maria är - vid Jesu fötter - också i den allra gladaste stunden i livet.

Vilken förebild hon är, det finns plats vid Jesu fötter för dig och mig också!

Fortsätt läs mer
3039 Träffar

Månadstema - juli

Månadstema - juli

Nu är det  en ny månad och här kommer månadstema för juli månad:

Ordets hörare - Bibelord som fått bli ett personligt tilltal in i ditt liv!

Du har säkert varit med om det många gånger....hur ett bibelord som du kanske läst flera gånger, plötsligt blir liksom självlysande och börjar tala direkt in i ditt liv. Just nu när jag skriver detta så befinner jag mig på det första av Oasrörelsens stora sommarmöten, i Söderhamn. Där, vi den bönesamling vid hade med alla medarbetare ikväll, så upplevde jag plötsligt hur Guds Ande kom och öppnade ytterligare en dimension av ett "gammalt" välkänt bibelställe, och jag blev så uppmuntrad och styrkt. När vi ikväll läste ur Luk 15 om den återfunne sonen (fint att han inte längre kallas "den förlorade" utan har fått byta namn till "den återfunne"), så öppnade Guds Ande ytterligare ett skikt i berättelsen, där det står att sonen fick nya kläder och en ring på sin hand. Det visste jag ju redan innan och jag har läst det många gånger och också talat om den texten många gånger - men ikväll var det som att den talade på nytt till mig....den där ringen gör skillnad! Det är ringen som arvingen får bära och den ger tillgång till hela fadershemmets rikedomar. Den återvunne sonen fick bära den ringen och du och jag får för Jesu skull bära den ringen. Arvingens tecken på det himmelska mandat som just arvingen har. Arv-ringen som den återvunne sonen fick tillbaka!  Du kanske kan sången  "...vi är Kristi medarvingar..." 

Nu får vi, under juli månad, dela erfarenheter med varandra, på hur Bibelord har blivit personliga tilltal in i våra liv - spännande!!

Fortsätt läs mer
3038 Träffar

Vi får nya oväntade bibelläsningsvänner!

Vi får nya oväntade bibelläsningsvänner!
“Anta Utmaningen-vänner” -  Vi ses i sommar!

 

 Så roligt och intressant det har varit att få många nya vänner på nätet via Anta Utmaningen! Namn på personer som vi kanske aldrig hart träffat  har blivit kära facebook-vänner!

 

Att få ta  del av varandras kommentarer, insikter och frågor, via facebook-sidan är så intressant och lärorikt!

 

Vi är många som verkligen önskar att bli regelbundna bibelläsare och som förstår att det är viktigt både för oss själva och för svensk kristenhet att bibeln blir läst och lyssnad till!

 

 Nu kommer sommaren snart och då finns det flera möjligheter att få träffas på riktigt!

 

Anta Utmaningen kommer att finna med vid både Torp, Nyhem, Lappis ,Frizon och Oas.

 

Och vid sommarens Oasmöte i Jönköping 21-25 juli, kommer vi att ge möjlighet till konkret nystart/omstart vad gäller Anta Utmaningen – tycker du att du kommit efter i din bibelläsning, så tappa inte modet! Tag med din bibel och kom till sommarens Oasmöte och tag chansen till en nystart, det blir tillfällen till personlig förbön för bibelläsningen!

 

Vid Oasmötet i Jönköping  kommer det också att finnas ett bord för Anta Utmaningen där det erbjuds möjlighet att ställa frågor om sådant som du tycker är svårt i Bibeln. Johannes Hellberg, adjunkt i Gamla Testamentet & Hebreiska kommer att finns vid det bordet onsdag 22.7 och torsdag 23.7 em för att samtala med den som så önskar.

 

Anders Blåberg, Hans Weichbrodt och Berit Simonsson som ingår i planeringsgruppen för Anta Utmaningen kommer också att finnas på plats i Jönköping!

 

Tag med din bibel och kom!

 

Fortsätt läs mer
2945 Träffar

Månadstema juni - vem är Jesus?

Månadstema juni - vem är Jesus?

Ny månad och nytt intressant månadstema!

"Jesus, bibelns stjärna! Bibelställen som hjälpt mig att förstå ännu mer vem Jesus Kristus är!"

Jag gläder mig åt bilden på denna blogg! Den mäktiga Lejon-bilden hänger på Oasrörelsens kontor och den påminner oss varje dag om vem Jesus är!  Varje gång vi har sammanträde, vid varje planering, vid varje samtal, ja i allt vi gör på kontoret blir vi påminda om vem Jesus Kristus är; Lejonet av Juda!!  "Vilken mäktig Gud vi har!!!"

I Uppenbarelseboken 5:5 står det om detta lejon!  "Gråt inte, Lejonet av Juda stam...har segrat...!" I stunder av missmod är det bra att bli påmind om vilken Herre vi har och i vems tjänst vi står. Och att segern redan är vunnen, han har ju segrat står det...

Det finns många bibelversar som hjälper oss att bättre förstå och ana vem Jesu är! Uppenbarelseboken 5:5 är ett av mina favoritställen, därför vill jag påminna dig som läser detta och som Antagit Utmaningen, att den Jesus vi följer och lyder, är det starka lejonet av Juda!

 

 

Fortsätt läs mer
2962 Träffar

"Bruka Guds ord"

"Bruka Guds ord"

Mannen på bilden heter Henric Schartau. Han var en väckelseförkunnare från Lund, vars förkunnelse spreds vida omkring och fick enormt stor betydelse i stora delar av landet, inte minst på Västkusten. I Lund, alldeles utanför Domkyrkan, finns idag denna staty av honom.

Vad var det som hade så stor betydelse då? I hans liv och hans gärning, och också vad gäller hans efterföljares liv och gärning? Jo, det kan man få veta om man kikar på sockeln till denna staty! Där står ingraverat: BRUKA GUDS ORD! När jag är i Lund, så brukar jag ta vägen om statyn och där tacka Gud för att det i tidigare generationer funnits människor som förstått att bruka Guds ord!

Är det inte just detta som Anta Utmaningen handlar om? Att vi också ska inspireras till att blir trofasta brukare av Guds ord. Ibland är det svårare - jag vet att flera tyckt att Domarboken varit en svår bok att läsa - och att det nu känns som att komma in i ett "vänligare landskap" att få läsa Ruts bok!

Och apropå månadstemat, en favoritbok i GT, så är Ruts bok verkligen en sådan! Rut, hedningen, som blev en av Jesu anmödrar! Berättelsen tar sin avstamp i Betlehem och vi får läsa om en hungersnöd i Betlehem, namnet betyder "brödhuset". Vilken beskrivning...hungersnöd i brödhuset - av alla ställen!! och så rullas hela den spännande och dramatiska historien upp!!! Ruts bok är en liten bok i GT, men en bok med ett stort, djupt och lärorikt innehåll och en bok som talar starkt också till dagens läsare! 

Rut möter vi sedan i Jesu släkttavla i Matt 1:5. Tänk att hon - hedningen - fick vara med där!

 

 

Fortsätt läs mer
3249 Träffar

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se