tom banner

ALLA HELGONS DAG - Helgonen

Helgonen_v1


På lördag är det alla helgons dag. Detta är en helg då vi speciellt tänker på de som har gått bort och inte längre finns med oss här i jordelivet. Vi stillar ner oss och reflekterar över livet och evigheten.

Jesus har ett annat perspektiv än vi har. Han ser längre än vad vi gör. Det finns mer än vi kan se för våra fysiska ögon. Jesus säger att en dag kommer de som nu gråter att få skratta (Luk 6:21).

Lukas riktar sitt evangelium till vanliga människor – huvudbudskapet är att evangeliet är till för alla folk, inte bara judarna. Han skriver till Teofilus (Luk 1:3). Det namnet betyder ordagrant "den som älskar Gud" eller "älskad av Gud". Lukas är ett evangelium riktat till den som älskar Gud och på samma gång beskriver det också hur Gud älskar mänskligheten!

Lördagens text är hämtad från inledningen av Slättpredikan i Luk 6:20-49. Detta är troligtvis samma predikan som kallas Bergspredikan i Matteus (Matt 5-7). I området på västra sidan om Galileiska sjön är bergen beklädda med gräs i olika nivåer. Det är ingen motsägelse när Matteus skriver att Jesus gick upp på ett berg och att Lukas skriver att Jesus stannar till på en slätt. Innehållet är i mångt och mycket samma, men en skillnad är t.ex. att Lukas strukturerar texten kring talet fyra. Det finns:

- fyra saligprisningar (20-23)
- fyra verop (24-26)
- fyra bud att älska sin fiende (27-28)
- fyra praktiska exempel på hur man älskar sin fiende (29-30)
- fyra liknelser (39-46)

Talet fyra används om de fyra väderstrecken och är en vanlig biblisk symbol för hela jorden*. Att dela upp Jesu predikan på detta sätt i punkter om fyra är en litterär finess som läkaren och skribenten Lukas använder för att förstärka att Jesu budskap gäller alla människor i hela världen!

I den första saligprisningen säger Jesus att ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket” (Matt 5:3). Grekiskan har två ord för fattig. Det första ordet beskriver en daglönare, han är fattig men kan arbeta och hoppas få ett jobb varje dag så att han kan försörja sin familj. Det andra ordet beskriver också någon som är fattig, men utan någon som helst förmåga att göra någonting själv, det enda han kan göra är att tigga.

Det finns sådana djup i Bibeln, här används det andra ordet - Jesus söker alltså ”andlig tiggare” som i tro och ödmjukhet sträcker ut en hand för att ta emot Guds nåd, helt beroende av Guds kraft för en dag i taget!

Jesus ger två underbara löften till ”andliga tiggare” som ödmjukar sig under Herren, de är saliga och dem tillhör himmelriket. Notera att det inte står ”ska tillhöra” utan ”tillhör” i presens – en fast förvissning om att tillhöra Guds rike redan här och nu!

 

Texter

5 Mos 34:1-5, Heb 12:22-24, Luk 6:20-26, Ps 126

 

 

* Ett annat exempel där talet fyra också står för hela världen är matundret för fyratusen (Matt 15:32). Det sker på den östra sidan av Galileiska sjön som är ett hedniska område. Tidigare hade Jesus gett fem tusen män mat på den västra judiska sidan, som var den judiska delen (Matt 14:13). Att det var just fyra tusen personer där förstärker att Jesus mättar alla folk med sitt ord. Juden först men också greken som Paulus skriver (Rom 1:16).

SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshop...
TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva ti...

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se