tom banner

ANNANDAG PÅSK - Möte med den uppståndne

ANNANDAG PÅSK - Möte med den uppståndne
På annandag påsk handlar evangelietexterna om de olika mötena med den uppståndne Jesus. Texten från Johannes 20:19 beskriver hur det är kväll samma dag, den första veckodagen - söndagen då Jesus uppstått. Lärjungarna är samlade bakom stängda dörrar i rädsla för judarna. De är troligen samlade i samma övre rum i Jerusalem där de firade den sista måltiden.
 
Nyheten om Jesu uppståndelse hade redan nått de judiska ledarna i Jerusalem, se Matt 28:11. Emmausvandrarna har nyss kommit och berättat hur de mött Jesus, se Luk 24:36.
 
Plötsligt kom Jesus och stod mitt bland dem och sade: "Frid vare med er!" Det var vanliga judiska hälsningsfrasen. Nu då Jesus just har uppstått får den frasen en djupare innebörd, nämligen att ta emot försoningens välsignelser. När han sagt detta visade han dem sina händer (eller vrister som det grekiska ordet också kan betyda) och sin sida.
 
Ännu en gång säger han ”Frid vare med er” och sänder ut dem på samma sätt som Fadern har sänt honom. Jesus blåser på dem och säger ta emot den helige Ande. På samma sätt som Gud blåste in sin ande i sin skapelse, se 1 Mos 2:7, gör han det på nytt med sin nya skapelse.
 
Sedan talar Jesus om vikten av förlåtelse (Joh 20:23). Kärleken till Jesus och kärleken för de troende går inte att separera. Kvinnorna sökte Jesus vid graven, men ängeln sade till dem att gå till lärjungarna. Det verkar som om de troendes gemenskap är viktig för Jesus och något som betonas. I Petrus upprättelse kommer uppdraget tre gånger att vara Herde och föda mina lamm (Joh 21:15-17).
 
Det är ett tema som även Petrus skriver om i sitt brev. Han skriver: ”Älska då varandra av hela ert hjärta.” (1 Pet 1:22b)
 
Ordet "hela" är det grekiska ordet "ektenos". Det är en medicinsk term för en arm som sträcks till det yttersta. Ordet används bara tre gånger i NT. Det används om troendes bön i Jerusalem för Petrus som var fängslad, se Apg 12:5, och om Jesu bön i Getsemane, se Luk 22:43-44.
 
Petrus som fick erfara hur de troende sträckte sig till det yttersta i bön för honom, väljer att använda samma uttryck för hur vi ska sträcka oss till det yttersta för att älska varandra.
 
Texter
Jer 31:9-13, 1 Pet 1:18-23, Joh 20:19-23, Ps 16:6-11
ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Påskens vittnen
PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se