Att inte trassla in sig i för mycket detaljer

När man får en vägbeskrivning är det bra att ha en översikt på sin resa. Hur långt bort är målet, åt vilket väderstreck, vilken huvudväg ska man åka på och vilka större städer ska man passera är information som hjälper mig att hamna rätt.

På samma sätt kan det vara bra att ha en översikt när man läser Bibeln, så vi inte viker av på små vägar och trasslar in oss i detaljer och förlorar huvudriktningen.

Jesus säger vid ett tillfälle ”ve er”, som inte är ett skällsord utan ett uttryck för intensiv förtvivlan och uppriktig sorg, till några som gått vilse i detaljer om små kryddväxter som helt skymde sikten från de viktigare delarna i lagen - rättvisan och barmhärtigheten och troheten. (Matteus 23:24-25)

I det här inlägget vill jag ta upp några Bibelord som hjälper oss att hålla rätt riktning när vi läser Bibeln!

Gud är god och vill ha en relation med sin skapelse

Genom hela Bibeln kan vi se att Gud söker att få en relation med människan och att det är en kamp om människors liv.

Herren är god, hans nåd (lojala kärlek) varar för evigt, och Han är trofast från generation till generation. (Psalm 100:5)

 

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Förstår vi att Gud är god och alltid vill oss vårt bästa, och att den onde vill oss illa - hjälper det att hålla riktningen!

 

både bra och dåliga exempel från människors liv

Efter varje Bibelvers står det inte – det var bra, eller det var dåligt! Ofta får vi följa människors handlingar och deras liv illustrerar andliga sanningar.

Ett sådant exempel är Josef och Juda. Kapitel 37-50 i Första Mosebok handlar om Josef och mitt i den berättelsen kommer kapitel 38 om Juda. Till en början kan det verka som berättelsen avbryts, men istället förstärks den. Judas frestelse på det sexuella området ställs i kontrast till Josefs frestelse på samma område och läsaren kan jämföra hur de båda hanterar dessa frestelser. Mitt i kapitel 38 ger Juda efter för frestelsen och beviset som Tamar har är hans signetring, kedja och stav (38:18). Centralt i kapitel 39 står Josef emot frestelsen. Han flyr men Potifars fru tar hans mantel som hon använder som ett falskt bevis för att anklaga honom (39:12).

 

Bygg inte en teologi på bara en vers

Summan av Guds ord är sanning (Ps 119:160)

Om Bibeln ofta talar om något är det är viktigt. Om något bara nämns någon gång är det troligen inte en huvudfråga och inte lika viktigt.

NT förklarar ofta GT

Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år fullkomna dem som träder fram. (Heb 10:1)

Detta [högtider, nymånader och sabbater, se vers 16] är bara en skugga av det som ska komma, verkligheten själv (själva kroppen som skuggan kommer ifrån) tillhör Kristus. (Kol 2:17)

Jesus finns med i Gamla Testamentet - Jesus själv använde sig av GT för att förklara för Emmausvandrarna vad som stod om honom där. Sedan började han från början med Moseböckerna och gick vidare genom alla profeterna och förklarade för dem vad som står om honom i Skrifterna. (Luk 24:17)

I släkttavlan för Jesus i Matteus första kapitel återfinner vi även Juda och Tamar (som hade ett trassligt förhållande minst sagt). Här ser vi Guds stora frälsningsplan att i Jesu jordiska släkttavla finns det värsta av värsta missförhållanden, han bar all världens synd på sig och har berett en frälsningsväg!

GT förklarar ofta NT

Ofta används uttryck från GT i NT. När vi går tillbaka till sammanhanget där citaten hämtas hjälper det oss i förståelsen. Ett sådant exempel är i Rom 12:20 där det står:

Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.

Vad menas med att "samla glödande kol på någons huvud"? Är det att skapa en brännande smärta på din fiendes huvud?

Utifrån sammanhanget måste det vara något positivt och gott eftersom nästa vers talar om att besegra det onda med det goda. Paulus var väl förankrad i Gamla Testamentet och citerar här Ords 25:21-22 där detta ordspråk ingår i ett stycke med flera ordspråk där något fysiskt beskriver något emotionellt. Att ta av sig sina ytterkläder en kall dag illustrerar hur okänsligt det är att sjunga glada sånger till någon som har sorg, se Ords 25:20. Nordanvinden jämförs med skvaller i Ords 25:23. På samma sätt talar de glödande kolen om det känslomässiga obehag din fiende känner när hans samvete väcks till liv när du behandlar honom väl. De goda gärningarna bränner i hans samvete över den orätt han gjort dig och leder förhoppningsvis till att han ångrar sig och återupprättas.


Läs Bibeln tillsammans

Salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia… (Upp 1:3)

Under de första 1500 åren hade de första kristna inte egna Biblar. När man skickade runt Uppenbarelseboken, som var en skriftrulle, så läste man den högt i församlingen. Bibelläsning var något som gjordes gemensamt – och det var saligt!!!

Paulus samtalade därför (förde en dialog) med judarna i synagogan och med dem som vördade Gud, och dessutom varje dag på marknadsplatsen (torget, grekiska "agora") med dem som han träffade där. (Apg 17:17 Svenska Kärnbibeln)

När Paulus undervisade i synagogan och på torget så används det grekiska ordet dialegomai. Det innebar att man förde ett samtal om tron. Att få samtala om Bibeln är något bra och det är därför jag tycker om Anta Utmaningen.

Det är dock viktigt att ha en grund i Bibeln i dessa samtal. I Paulus andra brev till Tessalonike får Paulus uppmana de troende att inte plötsligt tappa fattningen och skrämmas. Den hårda förföljelsen av de kristna i detta område, tillsammans med falska profetiska ord, rykten och brev hade gjort att man trodde att Herrens dag redan inträffat och att de levde i vedermödan. (2 Thess 2:1-2)

Anledningen att de så snabbt hade blivit vilseledda kan bero på att de inte var förankrade i Skriften. I jämförelse hade de troende i Berea, strax söder om Tessalonike, ett ädlare sinnelag eftersom de varje dag forskade i Skrifterna för att verifiera och själva förstå vad Paulus sagt, se Apg 17:11. I Berea, till skillnad från tessalonikerna, trodde man inte bara på något påstått ord eller brev om det inte stämde med Bibelns budskap.

Låt oss fortsätta läsa Bibeln tillsammans här i Anta Utmaningen och ha goda samtal!