tom banner

Be som Mose eller David?

Be som Mose eller David?


Om jag säger att David och Mose är de gestalter i GT som gjort mest intryck på mig så väl det ingen sensation. De får båda mycket utrymme i texterna. Men det är deras böneliv som fångat mig. I 2 Mos 32 läser jag om folket som gör en guldkalv som de vill kalla sin gud istället för att tillbe Herren. Då kommer Mose till folkets försvar och ber:

 

”Om du ändå ville förlåta deras synd! Utplåna annars mitt namn ur din bok!”, v 32. Trots att han är oskyldig till deras brott går han in under folkets villkor och sätter sig eget liv på spel. Han blir inte ens smickrad när Gud säger att han vill göra en omstart med bara Mose: ”Min vrede skall drabba dem och jag skall förinta dem. Men av dig skall jag göra ett stort folk.” Mose vågar utmana Gud och ber djärvt.

Den amerikanske teologen Wink har sagt: ”Biblisk bön är påflugen, otålig, hutlös, oförskämd. Den liknar mer prutandet på marknadsplatsen än de artiga monologerna i kyrkan”. Jag känner också igen det från Davids böner.

”Varför, Herre, står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd? I övermod jagar de gudlösa den förtryckte. Låt dem fastna i sina egna ränker”, Ps 10:1-2. ”Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre, min Gud”! Ps 13:2-4.

Så här skriver Andrew Murray i boken Med Kristus i bönens skola: ”De flesta kyrkor tror att medlemmarna samlas enbart för att ta hand om och uppmuntra varandra. De vet inte att Gud härskar över världen genom sina heligas böner; att bönen är den kraft genom vilken Satan besegras; att det är i bönen som kyrkan på jorden har den himmelska världens krafter till sitt förfogande”.

Både David och Mose hade koll på var kraften fanns och visste vem som styrde. Och så bad de som de gjorde, mer påfluget än våra genomsnittsböner. Detta med djärva, utmanande böner är nog inget man kan ta sig, som en metod. Det växer fram ur gemenskapen med Gud. Och här tror jag bibelläsningen färgar av sig på våra böner.

 

 

Resan fortsätter...från Egypten till Horeb
Det är okej att det är svårt!

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se