Bibeln är aktuell

Apropå händelserna i helgen då Storbritannien har lämnat EU läste jag på nytt Daniels bok, det är intressant att det talas om ett rike byggt på lera och järn som inte håller ihop. Längre fram nämns tio kungar, osv.

Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.

Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. 
Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.

Daniel 2:42-45

Vad ska vi göra när vi märker att saker och ting skakar runt omkring oss?

Petrus tar upp exakt den frågan i 1 Pet 4:7, där skriver han "
Slutet på allting är nära. Var därför..."

Det är viktigt att ha med förståelsen att "de sista dagarna" är ett begrepp som betecknar hela perioden från Jesu död och uppståndelse fram tills hans återkomst, se Petrus tal i Apg 2:16-39 och Heb 1:2.

Apostlarna levde med tanken på att Jesus kunde komma tillbaka vilken dag som helst, och det har troende gjort i alla tider sedan dess. Bibelns sista kapitel har med frasen "jag kommer snart" flera gånger.

Vad är det vi ska göra när slutet på allting är nära?

Petrus listar fem saker i de följande verserna. Den första punkten är "var kloka och nyktra". De grekiska orden har att göra med att tänka klart och vara sansade. Det är lätt att få panik när stora omvälvande saker sker, men det första och viktigaste är att vara lugn. Anledningen kommer i nästa ord "så att ni kan be". Bönen och kommunikationen med Gud är livsnödvändig. Det är troligt att Petrus själv tänker tillbaka på den där kvällen i Getsemane då Jesus just uppmanade honom att vaka och be...

Den tredje punkten som betonas är "uthållig kärlek", i tider då laglösheten ökar är det lätt att kärleken kallnar. Nästa punkt är inne på samma område "visa gästfrihet".

Till sist betonas att vara aktiv i den gåva som vi var och en har fått. Det är exakt samma betoning som Jesus sade till just Petrus och de andra apostlarna innan han for upp till himlen. "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 2:7-8)


Slutet på allting är nära.

Var därför kloka och nyktra
    så att ni kan be.


Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra,
   för kärleken överskyler många synder .


Var gästfria mot varandra utan att klaga.


Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått,
   som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Om någon talar
   ska han tala i enlighet med Guds ord.
Om någon tjänar
   ska han tjäna med den kraft som Gud ger,
så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus.
Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.


1 Petrus 4:7-11

 

Guds Ord är alltid aktuellt och har alltid vägledning, uppmuntran, tröst och hjälp att ge!