tom banner

En Bibel utan 3 Mosebok?

En Bibel utan 3 Mosebok?

Jag är mitt uppe i Tredje Mosebok, den bok jag fastnade i när jag som tonåring började min bibelläsningsresa. Det finns orsaker till att vi som läsare kan stanna upp och fråga oss: vad ska alla blodiga offer vara bra för? Och dessa besynnerliga tabuföreställningar, vad tjänar de till? Kan man inte helt enkelt hoppa över Tredje Mosebok och klara sig på bara 65 böcker i Bibeln?


Tar man bort Tredje Mosebok kommer hela avsnitt i Bibeln att bli obegripliga. Det viktigaste som händer i Skriften – Jesu korsdöd – blir som en gåta. Men i kap 16, beskrivningen av den stora försoningsdagen, får vi en förklaring till Golgatadramat som inte minst Hebreerbrevet anknyter till. Det är ingen bra idé att utesluta en så viktig bok.  Vi behöver hela bokens budskap men kanske framför allt en bra förklaring av dess innehåll.


Ritualer och regler som finns i boken var inte ändamål i sig själva. När offren förrättades dag efter dag, blev folket ständigt påmind om den synd som skilde dem från Gud. Folket bröt upprepade gånger mot Guds lagar och levde under det dödshot som synden medförde. Men Gud visar dem nåd genom att acceptera ett offer, en ersättning. Ett felfritt djur offras och den skyldige går fri. Gud var helig och krävde helighet av sitt folk. Regler om rituell renhet präntade in detta i människors medvetande.


Boken har också ett budskap om att Gud ville sitt folks bästa. Det skedde inte genom magi utan med lagar om bl a smitta, karantän och hygien som tog sikte på folkets välbefinnande och hälsa. Några av de mest egendomliga reglerna kan dessutom klarna när vi sätter dem i relation till samtida religioner i både Egypten och Kanaan. Mot den mörka bakgrunden lyser moral och tillbedjan i Israel som ett klart ljus.


Jag fortsätter att läsa 3 Mosebok för jag tror att min övergripande förståelse av Guds ord ökar när jag läser. Tack och lov att det finns bra böcker som förklarar det som är svårt att fatta, och glöm inte de fantastiska youtube-klippen från The Bible Project (på engelska)

https://www.youtube.com/watch?v=IJ-FekWUZzE  

https://www.youtube.com/watch?v=WmvyrLXoQio

Anders Blåberg

 

Att se andliga principer i vardagen
Bibelläsning, träning och sport

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se