tom banner

FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Vägen till livet

FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Vägen till livet

Varje dag avverkar vi ett stycke på vår livsvandring. Det vi dag efter dag gör, summeras ihop och blir till sist vårt liv. I Ordspråksboken 4:18-19 liknas de rättfärdigas väg med gryningsljuset som blir starkare och starkare tills det blir full dag, medan de ogudaktigas väg är som djupaste mörker.

För en kristen som vandrar med Jesus är den dag då det här jordelivet avslutas inte ett så stort steg. Vandringen med Jesus och gemenskapen med honom fortsätter förbi det här jordelivet och vi får se honom ansikte mot ansikte (Upp 22:4).

Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet, och att ingen kommer till Fadern utom genom honom (Joh 14:6). Jesus är inte bara vägen till livet, utan han är också livet.

Det går att existera här på jorden utan Jesus, men det är bara i Jesus som vi har liv och verkligen kan leva livet som det var tänkt att vara – i gemenskap med Gud!

Om man reser längs med en väg så finns det dels små skyltar med vägnummer och även större skyltar som talar om hur långt det är kvar till destinationen. Dessa skyltar bekräftar att vi är på rätt väg. Om det var länge sedan man såg en skylt, kan en känsla av oro börja krypa sig på. Då kan det vara bra att rannsaka mig själv och se om det var någon händelse som gjorde att jag svängde av från den rätta vägen.

I helgens text från Johannes ger Jesus en tydlig uppmaning som hjälper oss att hålla oss på livets väg - välj älska varandra osjälviskt och utgivande på samma sätt som jag har älskat er (Joh 13:34).

När vi väljer att inte älska och förlåta andra människor, då viker vi av från livets väg. Mörkret sänker sig kring oss, oro smyger sig på och Guds frid försvinner.

Johannes sammanfattar vår vandring i ljuset fint i sitt första brev (kap 1:5-9):

”Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.
Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.”

Texter
2 Mos 13:20-22, 1 Thess 5:9-11, Joh 13:31-35, Ps 147:1-7


Bilden är tagen på vägen mellan Nasaret och Kapernaum, en väg som Jesus och lärjungarna ofta vandrade.

FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Att växa i tro
TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Den gode herden

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se