tom banner

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT - Guds rike är nära

andraAdvent_v2

Ordet "rike" i Bibeln beskriver Guds kungavälde. Det är inte begränsat till ett fysiskt landområde utan finns överallt där hans vilja sker. När jag omvänder mig och börjar tro. Då blir Jesus herre och kung i mitt liv, och hans rikes lagar börjar gälla och hans vilja börjar ske!

I Bibeln är det tydligt att Guds rike både har kommit, samtidigt som vi väntar på dess slutliga genombrott.

Att riket är nära har flera betydelser. När Jesus vandrade på jorden, vandrade Gudsrikets konung här på jorden under drygt trettio år, och riket var närvarande och nära! När fariséerna frågade var riket var, sade Jesus att det fanns mitt bland dem – rikets konung stod framför dem (Luk 17:20-21)! Även om vi idag inte kan se riket med våra ögon, så är riket nära i en sann kristen gemenskap. Vi har löftet om att där två eller tre är samlade i hans namn, där är han mitt ibland dem (Matt 18:20).

Jesus lär oss i bönen att Guds vilja sker fullt ut i himlen, men inte på jorden, se Matt 6:10. Det är därför bönen är så viktig och förändrar omständigheter. Gud är allsmäktig men respekterar också människans fria vilja.

Det kommer dock en dag då Jesus kommer att upprätta sitt rike här på jorden och regera från Jerusalem i full kraft. Då kommer inte världen hotas av kärnvapenkrig. Detta är en tid som profeten Mika beskriver i texten från Gamla Testamentet. Då ska svärd och spjut smidas om till jordbruksredskap. Det blir inga fler krig och fridsriket blir en verklighet, se Mik 4:3.

När Jesus talar om den sista tiden i Lukas 21 så nämns olika tecken. På samma sätt som vägskyltar hjälper oss att veta att vi är på rätt väg, kantas historien med Bibelns tecken så vi kan veta var i Guds tidsplan vi befinner oss.

Tecknen Jesus nämner gäller både händelser i naturen och politiska skeenden. I vers 10 står det t.ex. att ”Folk ska resa sig mot folk”. Här används det grekiska ordet ”ethnos”. Det är ett tecken som handlar om ökade konflikter mellan etniska folkgrupper.

I vers 29 berättar Jesus om ett annat tecken - fikonträdet som börjar knoppa. Genom hela Bibeln är fikonträdet en bild på Israel, se Jes 8:12-13. Från år 70 e.Kr. var judarna kringspridda runt om i världen fram till 1948 då de började komma tillbaka till sitt hemland. Detta är ett tecken som gör att vi kan förstå att Guds rike är nära.

På samma sätt som vägskyltarna gör oss trygga att vi är på rätt väg, är Bibelns tecken tänkta att vara en uppmuntran för hans folk att Gud har allt under kontroll. Paulus skriver i 1 Thess 4:18 att vi ska trösta varandra med dessa ord om att Jesus kommer tillbaka! Jesus säger också själv i Luk 21:8 att när vi börjar se detta hända ska vi räta på oss och lyfta upp våra huvuden för befrielsen är nära!

Jesus säger att det är viktigt att vara på sin vakt. I vår tid är det alltså lätt att våra hjärtan tyngs ner av omåttlighet, dryckenskap och vardagslivets bekymmer (Luk 21:34).

Nyckeln för att hålla sig vaken ges i nästa vers. Bönen som är gemenskap med Jesus. När vi ber börjar hans rike och hans lagar verka i vårt liv. Det ger oss styrka och kraft att vara vaken. Vi får ett rätt Gudsrikes perspektiv på tillvaron!

 

Texter

Mik 4:1-4, Rom 15:4-7, Luk 21:25-36, Ps 85:9-14

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT - Bana väg för Herren
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT - Ett nådens år

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se