tom banner

Jesus och de minsta

Jesus och de minsta

Barn som far illa väcker starka känslor hos oss. Barn som inte fått chansen att utvecklas i livet, på grund av fattigdom eller djupa orättvisor, manar fram givmildhet och vilja hos oss att hjälpa till om det går. Alla som jobbat med insamling av olika slag vet att bilder på barn, berättelser om barns verklighet, oftast går hem.


Jag tänker på detta när jag läst från Mark 10:13-15 om hur Jesus bemötte barnen och talade om barnet. I den antika världen var det inte alls självklart att barnet skulle ha en hög ställning. Tvärtom, de kom på undantag, som fallet är med många barn i världen idag. Just där visar Jesus medkänsla och lyfter fram barnet som ett gott föredöme.


Jag funderar över vad motivet var för lärjungarna när de villa jaga iväg barnen. Störde de ordningen? Såg de inte behovet eller förstod kopplingen barn-Jesus? Eller var det så krasst att de faktiskt inte räknade med barnen?
Det måste varit ett starkt överraskningsmoment när Jesus placerar barnen i centrum, tar dem i sin famn, förklarar deras plats i Guds rike och välsignar dem. Varje kyrka behöver vara mån om att behandla barnen på samma sätt som Jesus gjorde. Han som gav dem tid, plats och uppmärksamhet.


Inte nog med det. Jesus går ett steg längre och säger att barnet är modellen för hur vi blir en del av Guds rike.  Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in, v 15. Detta är ett sådant tillfälle då jag skulle velat bryta in och ställa en följdfråga till Jesus: Förklara dig, vad menar du? Jag gissar ändå att Jesus inte menar att vi ska vara barnlika på alla områden, men att det finns egenskaper hos barnet som är nödvändiga för att bli Guds rikes medborgare. Barnets tillit, medveten om sin skörhet och sitt behov av föräldrars hjälp. Där finns en koppling till vad frälsande tro är, genom omvändelse och beroende av Gud.


Jag märker hur berättelsen liksom sätter sig i mitt minne. Hade denna undervisning kommit till oss som ett PM om hur vi ska se på och lära av barnen hade effekten inte varit lika stor. Nu har vi en story. Vi kan föreställa oss vad som hände. Bilder tränger fram av lärjungarnas armbågar, Jesu välsignande händer och hans kramar. För att inte tala om barnen som får en upplevelse de aldrig glömmer!
Har du tänkt på att Jesus blev förargad den här gången över lärjungarnas uppförande. Upprörd över att barnen kom i kläm. Det säger något om vad som stod på spel när de minsta förvägrades platsen hos Jesus.

Anders Blåberg

 

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN - Den kämpande tron
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN - Prövningens stund

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se