tom banner

Månadstema april: Löften i Bibeln

Månadstema april: Löften i Bibeln


Under påskveckan läser vi om hur Jesus är inne i sin svåraste stund på jorden. Ensam och övergiven går han mot avrättningsplatsen, Golgata. Vilka minnesbilder bär han med sig av sina närmaste, lärjungarna, de som han satsat så mycket tid och kraft på? Det går åtminstone att föreställa sig tre färska minnesbilder från hans sista dygn med de tolv.


Den första minnesbilden är lärjungagruppen samlad omkring honom som med en mun dyrt och heligt lovar att vara honom trogen. Petrus lovar mest. Han påstår att om än alla andra sviker ska han ändå hålla fast.
Den andra är lika mycket ett ljud som en bild. Lärjungarna ligger och sover och snarkar när han ville ha dem med som stöd i Getsemanebönen.
Den tredje är ryggarna på elva lärjungar som springer för livet. När Jesus tas till fånga av soldater står det att ”Då övergav alla lärjungarna honom och flydde”, Matt 26:56
Hur var det med trovärdigheten hos ett sådant gäng? Hur mycket svikare kan man vara och ändå få förtroende? Vad var deras löften värda?
Med facit i hand kan vi läsa i Apostlagärningarna om Petrus och de andra att de kom igen. Det fanns alltså en väg framåt för löftesbrytarna. Jesus väljer att fortsätta sitt samarbete med dem. Och nyckeln till det samarbetet är att Jesus själv höll sina löften. ”Är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv”, 2 Tim 2:13.
Bibeln är nämligen en löftesrik bok. Kanske är det just för att vi är medvetna om vår egen – och andras – bristfällighet som Guds löften i Bibeln blir så stora och avgörande för oss.
Vad är det för löften i Bibeln som har blivit stora för dig? På vilket sätt har de påverkar ditt liv och hur upptäckte du dem? Detta är något att ta fasta på i bibelläsningen under den här månaden. Dela gärna dina erfarenheter med andra samtidigt som vi vet att några händelser är så stora för oss att vi inte vill dela dem hur som helst.

 

Sluga och onda planer
Tar jag det på tillräckligt stort allvar?

Relaterade inlägg

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se