tom banner

PÅSKNATTEN - Genom död till liv

PÅSKNATTEN - Genom död till liv
Påsknatten är natten mellan påskafton och påskdagen. I texten från Markus 16 läser vi hur några kvinnor förbereder sig för att gå till graven tidigt nästa morgon. Efter solnedgången på lördagskvällen, då sabbaten var över, köpte de välluktande kryddor. Än idag i Israel öppnar affärerna lördagskvällen och är öppna några timmar. Bilden är från Yehuda-marknaden i Jerusalem.
 
I texten från Andra Timoteusbrevet uppmanar Paulus sin yngre pastorskollega att ha Kristus som exempel. Vers 8-10 i kapitel två ramas in av att Paulus först blickar tillbaka på Jesus Kristus, för att också se fram emot Kristus Jesus (notera ordföljden Jesus-Kristus och Kristus-Jesus). Centralt finns temat att evangeliet inte går att binda med kedjor eller bojor. Paulus var fängslad i Rom när han skrev detta brev.
 
”Kom ihåg JESUS KRISTUS
som uppstånden från de döda
av Davids släktled
 
Detta är mitt evangelium,
   som jag får utstå lidande för,
      till och med att bli fängslad som en kriminell,
    men Guds ord är inte bundet (har inte kedjor och bojor).
Därför uthärdar jag för de utvaldas skull,
 
för att de också ska få befrielse
i KRISTUS JESUS
   tillsammans med evig härlighet”
 
I detta brev nämns "Kristus" tretton gånger. Tolv av dessa i uttrycket "Kristus Jesus" vilket betonar Jesu gudomlighet som Guds smorde. I vers åtta är ordföljden omvänd där uttrycket "Jesus Kristus" betonar Jesu mänskliga sida.
 
Under prövningar, lidande och hårt arbete hjälper det att tänka på att Jesus har varit människa, se Heb 4:15. Att Jesus var från Davids släktled visar också att han var en människa, men också att han uppfyllde de messianska förväntningarna.
 
Verbformen perfekt particip som används för "uppstånden" i vers 8 betonar att en händelse som har skett i det förflutna men vars effekter fortfarande verkar i nuet. Jesus har uppstått och lever fortfarande, vilket påverkar oss idag!
 
 
Texter
Dan 3:19-25, 2 Tim 2:8-13, Mark 16:1-8, Ps 114
 
PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden
LÅNGFREDAGEN - Korset

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se