tom banner

”Skrift skall med Skrift tolkas.”

 ”Skrift skall med Skrift tolkas.”

Här du hört det uttrycket någon gång? Det är så vi i vår Lutherska kyrka beskriver sättet att se på Bibeln. Det betyder att man tillåter Bibeln att förklara sig själv utifrån flera olika bibelställen. Och inte så som det många gånger sker idag att man förklarar bort obekväma bibelställen därför att de inte "passar in" i vår världsbild eller i det som för stunden är politiskt korrekt.

Att låta Skrift tolka Skrift är en fantastiskt berikande erfarenhet för en bibelläsare. Det är en spännande resa man då kan få göra, t.ex, när det gäller kontroversiella och svårsmälta frågor. Den som vill pröva att låta Skrift tolka Skrift har en spännande resa framför sig.

I morse i min bibelläsning, blev jag så glad och berörd då Skrift tolkade Skrift fram för mina ögon. Jag läste i Jobs bok 14:16-17 (Folkbibelns översättning just denna gången)  

"Fastän du nu räknar mina steg ska du inte ge akt på min synd. Min överträdelse ligger i en förseglad pung och du överskyler min missgärning"

Hälsningen till mig denna morgon blev att den Herren som räknar både steg och hårstrån på våra huvuden, som ser allt och vet allt, inför honom ligger alla våra synder uppenbara - det är den Herren som gömmer våra synder "i en förseglad" pung så att de inte tillräknas oss.  Förseglad, ett ord som talar om att Herren själv stänger och låser. Det är ju det under som sker varje gång vi bekänner våra synder och tar emot förlåtelse för Jesu skull, han överskyler (täcker över) våra missgärningar.

Tack Job och tack Jesus!

 

Vågar du? Pröva? En helt ny väg?
Bibeln är aktuell

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se