tom banner

SÖNDAGEN EFTER JUL - Guds barn

sndagenEfterJul_GudsBarn_v3

Ofta använder Bibeln bilden av en familj för att beskriva förhållandet mellan Gud och människan.

I grekiskan finns flera ord för kärlek (se lista längst ner). Det ord som används för att beskriva Guds kärlek är "agape". Detta beskriver en kärlek som osjälvisk och utgivande. Den kärlek som en förälder känner för sitt barn beskrivs med detta ord.

Ett nyfött barn har inte gjort någonting och kan inte göra något som "förtjänar" dess kärlek, ändå är det högt älskat av sina föräldrar. På samma sätt är ett Guds barn högt älskat av Gud, inte för vad det gör utan för att det är ett Guds barn.

I texten från Matteus får vi följa hur Josef i en dröm blir ledd att fly till Egypten från Herodes. De olika evangelierna ger olika infallsvinklar, Matteus har mycket av Josefs perspektiv, medan Lukas har mer av Marias historia. Tillsammans ger de fyra evangelierna en helhet av Jesu liv.

Herodes var känd för sina stora byggnadsprojekt, men också för sin grymhet. Han lät döda tre av sina söner, och till och med sin fru Mariamne. Den judiska historikern Josefus skriver att när Herodes låg svårt sjuk på sin dödsbädd i Jeriko var han orolig för att han inte skulle sörjas. Han befallde därför att alla inflytelserika i landet skulle samlas, och i samma ögonblick han dog skulle de dödas. På så vis skulle han säkerställa att det blev landssorg vid hans död. Dock fullföljdes aldrig denna galna order.

Matteus riktar sitt evangelium till judiska läsare och har med många referenser från Gamla Testamentet. Han vill visa att Jesus verkligen var Messias och uppfyllde alla profetiorna. I vers 23 ser vi att efter åren i Egypten så bosätter sig familjen i Galiléen för att profetiorna i Psaltaren 22:6, 8; 69:11, 19 och Jesaja 53:2-4 skulle gå i uppfyllelse.

Jesus vet hur det är att vara en människa. Han känner med oss och har varit prövad på alla områden på samma sätt som vi (Heb 4:15). Han vet t.o.m. hur det är att fly från sitt land och leva som flykting.

 

Texter

Jer 31:15-17, Gal 4:4-7, Matt 2:13-23, Ps 71:2-6

 

*De olika grekiska orden för kärlek är:
- Agapao (124 ggr i NT), osjälvisk utgivande kärlek
- Phileo (24 ggr i NT), broderlig vänskap
- Stergo (0 ggr i NT), lojalitet, trofasthet
- Eros (0 ggr i NT), sexuell erotisk egoistisk kärlek

Hur jag valde min plan för 2018
ANNANDAG JUL eller DEN HELIGE STEFANOS DAG - Marty...

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se