tom banner

Till alla Anta utmaningen-vänner

Essingeleden_1967_Dagen_H

Under tre år har Anta utmaningen fungerat som ett bra hjälpmedel för de som vill fungera som regelbundna, dagliga bibelläsare. Många har också utmanats till att låta bibelläsning bli en mycket större del av de dagliga rutinerna vi rör oss med. Följderna av detta kan man kanske läsa av i antalet besök på hemsidan, nedladdningar och deltagare i facebookgrupp, men vi vet samtidigt att Guds ord är ”levande och verksamt”. Resultatet kan vi inte överblicka. Men vår fulla övertygelse är att detta har varit välgörande för vårt land. Många uppmuntrande ord och berättelser bär vi med oss som ett resultat av kampanjen.

Från och med nästa år kommer Anta utmaningen att inte finnas till på samma sätt. Hemsidan finns kvar med olika bibelläsningsplaner att följa, likaså facebookgruppen. Men vi kommer inte att skicka ut någon epost. Jonas Bergsten som senaste året regelbundet har gett oss vinklar och inspel som breddat vår förståelse av bibeltexter, kommer att fortsätta med detta under 2019. 

Allt har sin tid. Vi kan behöva nya grepp och ny inspiration för att växa i vårt lärjungaskap. Anta utmaningen i sin nuvarande form har haft sin tid. Vi tackar Gud för det som skett och spanar samtidigt nyfiket framåt, mot nya idéer och utmaningar!

För ledningsgruppen

Anders Blåberg, 

generalsekreterare Sv Bibelsällskapet

 

Trettondag jul

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se