tom banner

TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen

frlsningen_v2

Söndagens tema är frälsningen. I texten från Johannes kommer vi in i händelserna i Jesus sista dagar i Jerusalem. Trots många under och tecken trodde de flesta judar inte på honom. Denna förblindelse för en lidande tjänare, som var förutsagd av Jesaja, gör att evangeliet predikas till hedningarna.

I episteltexten uppmanar Petrus att låta tron få växa till i styrka, kunskap, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, omtanke och kärlek. Det är på samma sätt med frälsningen. Det första steget är att Guds ord planteras i vårt hjärtas jordmån, sedan pågår en process där det växter upp. Det finns ett frälsningsögonblick, men också en ständig frälsningsprocess där vi arbetar på vår frälsning.

Dessa två nyanser är tydliga i Nya Testamentet och två olika ord används i grekiskan. Det är dock svårt att se detta i våra svenska Biblar, eftersom vi inte har lika många ord, och dessa båda olika ord ofta översätts till samma ord – frälst.


1) SOZO - frälsningen från Gud


Det vanligaste grekiska ordet för frälst och räddad är "sozo". Det används över hundra gånger i NT. Några exempel är:

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli FRÄLST [sozo]." (Rom 10:9)

"Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli FRÄLST [sozo] genom honom." (Joh 3:17)

Slår man upp sozo i ett grekiskt lexikon så har det flera komponenter:

• Trygghet - i den här eller kommande världen.
• Helhet - ett innehållsrikt liv med en mening
• Bevarande - vi får leva alla de dagar vi ska leva här på jorden.
• Helande - från både kroppsliga och själsliga sjukdomar.
• Försörjning - vi har vad vi behöver för att leva.
• Befrielse - från synd, religion, traditioner, förflutna, vårt ego
• Evigt liv med Gud efter döden - vi har namn skrivet i livets bok och en plats förberedd i himlen.2) SOTERIA - frälsningen som vi arbetar på


Det andra ordet för frälst och räddad som grekiskan använder är "soteria". Det används ett fyrtiotal gånger, och några exempel är:

"Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydig, så arbeta med fruktan och bävan på er FRÄLSNING [soteria] ..." (Fil 2:12)

"ty jag vet att detta kommer att leda till min FRÄLSNING [soteria], därför att ni ber för mig och Jesu Kristi Ande hjälper mig." (Fil 1:19)

"Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om FRÄLSNING [soteria] som hjälm." (1 Thes 5:8)

Definitionen på soteria, är:
• Befrielse från antastande, störande, ofredande fiender
• Bevarande
• Trygghet
• Själslig frid

 

Några av komponenterna är desamma och ordet används ibland på samma sätt som "sozo", men huvudmeningen i de flesta passager är en pågående befrielse från antastande, störande och ofredande fiender som vill ta bort vår trygghet och frid.

Sozo-frälsningen är given från Gud och vi tar emot den. Den är lika kraftfull för varje människa som bekänner sig till Kristus.
Soteria-frälsningen däremot har att göra med att korsfästa sitt kött varje dag. Detta är den del av frälsningen som vi kan och ska arbeta på, se Fil 2:12. Ett annat ord som ofta användes förr var helgelse. Soteria kan beskriva själva helgelseprocessen. Oro, fruktan, ofrid vill hela tiden tränga sig på, men när vi har blivit frälsta så har vi nu fått makt att säga nej till detta och i umgänge bön med Gud få ta del av Guds frid och trygghet.


Texter

Jes 2:2-5, 2 Pet 1:2-8, Joh 12:35-43, Ps 62:10-13______________
*Här är en länk till ett grekiskt/engelskt lexikon där man kan se betydelsen och alla ställen där orden används:

Sozo: https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4982&t=KJV

Soteria: https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4991&t=KJV

SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan
SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshop...

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se