tom banner

TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

Medmnniskan_denGylleneRegeln_v1

Helgens tema handlar om medmänniskan. I den första årgångens text från Lukas 10:23-37 får Jesus frågan om vem som är vår nästa. Jesus svarar i form av en liknelse där en landsman till de som lyssnar på honom råkat illa ut på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. En medmänniska från det illa ansedda folkslaget samarierna får illustrera att barmhärtighet sträcker sig över mänskligt uppsatta gränser. Vår nästa är inte bara nära och kära – utan varje människa som vi möter på vår livsvandring!

Söndagens text är den välkända gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” (Matt 7:12)

Jesus var inte den förste med ett sådant uttryck. De som lyssnade till Jesu bergspredikan måste ha känt till den store rabbinen Hillel som många år tidigare sammanfattat lagen med orden: "Gör inte mot din nästa vad du själv hatar. Detta är hela lagen. Resten är kommentarer."

Skillnaden mellan denna och andra liknande tankar var att dessa var skrivna i negativ form och förbjöd ett handlande. Jesu uppmaning var annorlunda. Den innehöll inte något förbud, utan en uppmaning. Det är en stor skillnad mellan att undvika att göra ont och att aktivt sätta sig in i en annan människas situation och göra gott! Den gyllene regeln tvingar oss att handla och ställa oss frågan: ”Hur skulle jag vilja bli bemött om jag var i min nästas situation?”

Det är också viktigt att se att det INTE står ”Allt vad människorna vill att ni skall göra för dem, det ska ni göra…” Många dignar under felaktigt pålagda krav från andra. Vi måste lyda Gud mer än människor och deras förväntningar på vad de vill att vi ska göra, se Apg 5:29.

I Paulus brev till församlingen i Efesos finns ett exempel på hur en kristen måste gå längre än vad lagen föreskriver. Det handlar inte bara om att undvika att bryta mot Guds lag, utan att faktiskt hjälpa vår nästa.

Vid denna tid var det vanligt med stölder i Efesos, och tydligen hade vissa kristna kvar den inställningen att det inte var så allvarligt att vara ohederlig, så Paulus tar upp detta och skriver: "Tjuven skall sluta stjäla!" (Ef 4:28).

Först kan man tro att Paulus bara påminde församlingen om att inte bryta mot budet, "Du skall icke stjäla!" Men han inte bara uppmanade att sluta upp med ett beteende, utan fortsätter i samma vers att den som tidigare stulit ska "uträtta något nyttigt med sina händer".

Tanken var inte att tjuven bara skulle kunna försörja sig hederligt, Paulus betonar i samma vers att den som tidigare stulit ska arbeta "så att han har något att dela med sig åt den som behöver". Det räcker inte att bara låta bli att göra det som är ont, utan vi måste också aktivt göra det som är gott!

Den gyllene regeln betonar barmhärtighet och medkänsla och återspeglar Bibelns kärnbudskap - Guds kärlek.

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem."

Eller som Paulus skrev till efesierna:

"Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus." (Ef 4:32)

 

Texter

Jer 38:7-13, Rom 12:16-21, Matt 7:12, Ps 103:1-6

 

14:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Krist...
TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kr...

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se