tom banner

Vad får det kosta?

Vad får det kosta?

 

En dagstur till Wittenberg låg i programmet när jag besökte Berlin förra veckan. Lutherstaden Wittenberg med alla kopplingar till Reformationen och den betydelse som den fick inte minst för det som är mitt stora uppdrag: Bibelarbete. En kunnig guide lotsade oss runt bland kyrkor, boningshus och lärosalar.

Stadens store man Martin Luther har satt sin prägel på det mesta. Vi käkade till och med lutherkex – fast de var nog nybakade.
Jag bär på en gnagande tanke så här några dagar efteråt besöket. Det som fastnade och som jag har svårt att släppa har med Luther och hans förhållande till Bibeln att göra. På en rad områden bryter han med både tradition och konvention av den enkla anledningen att han hittat sanningar i Bibeln som blivit avgörande för honom. Som exempel kan nämnas att han lämnar munklivet när han förstår att det inte var en frälsningsväg.  Han gifter sig, med en nunna dessutom, och utmanar en kyrkostruktur som lurade människor med sin avlatshandel. Varje beslut kan härledas till upptäcker han gjorde i Bibeln. Dyra insikter som höll på att kosta honom livet.
Vad gör man när en sanning i Bibeln drabbar oss? Många gånger är det helt okomplicerat därför att bibelordet tröstar, styrker och rätar upp modet. Svårare är det när vårt sätt att leva ifrågasätts, när ett känsligt område pekas ut eller då vi anar att vi bör släppa det vi krampaktigt håller fast vid.
Men hur ofta händer det? Kan det verkligen bli obehagligt att läsa Bibeln? Min erfarenhet är att Gud låter sanningar gå upp för oss när vi är ”mogna” för det, dvs när vi kan förstå och har möjlighet att omvända oss. Då är det två saker som vi bör tänka på.


Första rådet är att inte börja förhandla med Gud och hans Ord. Det är alltid frestande att fly undan genom att bagatellisera och hitta ursäkter som förmildrar omständigheterna. När Gud talar genom bibelordet kan det kännas smärtsamt men aldrig bara smärtsamt. Att uppfatta Guds tilltal är också fantastiskt. Gud talar och jag hör! Bäst är alltså att låta Ordet verka. Är det från Gud för det något gott med sig. Rör det sig bara om en vild tanke som far genom skallen, försvinner det snabbt.


Det andra rådet är att tala med någon som du har förtroende för och har erfarenhet av andlig vägledning. Synd, sår, brister, bindningar och dåliga vanor behandlas bäst med hjälp av andra kristna. Vi behöver någon eller några att samtala och be tillsammans med. Ett samtal kan avlasta och förlösa det som tyngt oss. Ingen klarar sig bäst själv. Styrkan ligger i gemenskapen – kyrkan. Använd den!
Mina senaste dagars läsning har fått mig att stanna upp och fundera: Är det något i det jag läst som petar lite obehagligt in i mitt liv? Min bön är att jag ska ha modet att ta till mig det och inte vara rädd för kostnaden. Det är ju Gud som talar, helig och full av nåd.

PALMSÖNDAGEN - Vägen till korset
FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN - Försonaren

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se