tom banner

Vad ska jag få ut av detta?!

 

Vad ska jag få ut av detta?

 

Så frågar vi ofta, inför gudstjänsten, bibelstudiet, cellgruppen osv. Vad ger det mig att vara med?

 

Idag, på Trettondedag jul, så hör vi om de vise männen…jag undrar om de någonsin ställer sig själva den frågan; ”Vad ger det oss att resa hela långa besvärliga vägen till ett okänt Betlehem? Vi gör ju stora uppoffringar för denna saks skull, vad ska vi få ut av detta??”

 

Deras förklaring, när de besöker Herodes, är svaret på den frågan; ”Vi har kommit för att GE honom(Jesus) vår hyllning!” Vi har inte kommit för att få ut något av detta, vi har kommit för att GE!

 

Det var själva ärendet, och när de kommer fram till barnet i Betlehem, så gör de vad de skulle. När de har utfört sitt uppdrag, givit sina gåvor, böjt sina knän och givit barnet sin hyllning, så är det klart! Och de återvänder hem.

 

Vad skulle de få ut av detta besök? Vad gav de dem? Vi hör aldrig att de därefter väntar vid krubban för att få något i gengäld.

Vad skulle de få ut av detta? Frågan finns inte ens!

De vise männen hjälper oss att byta fokus; ”Vi har inte kommit för att få, vi kommer för att ge!”

 

De vise männens inställning kan vara bra också för oss, när vi firar gudstjänst, deltar i bibelstudiet osv. Vi kommer för att GE honom (Jesus) vår hyllning!

 

 

 

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesu dop
TRETTONDEDAG JUL - Guds härlighet i Kristus

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se