tom banner

Det är på riktigt!

Det är på riktigt!

Idag hade jag förmånen att omigen får besöka "Pergamonmuséet i Berlin. Där har de återuppbyggt två häpnadväckande fynd från staden "Babel". Babel var en världmetropol under bl.a profeten Daniels tid. Staden var dessutom huvudstad i det "neobabyloniska imperiet" och därifrån regerade den Nebukadnasser  (605fKr- 562fKr) som omnämns i bl.a. profeten Daniels bok. I muséet har de återuppbyggt både "Ishtarporten" samt en del av väggen som omgav Kung Nebukadnessars tronrum. De har delvis använt sig av rekonstuerade tegelplattor men en stor del av tegelplattornA (eller delar av tegelplattor) är de som var på plats under Daniel och Nebukadnessars tid. Lejonet på bilden var ett av många lejon som omgav tronrummet till världens kanske då mäktigaste och mest fruktade kung. Informationen på muséet gav till känna att lejonen dels var förknippade med avguden Ishtar, men att ett av syftena med att avbilda lejon utanför tronrummet, var att skrämma besökare och få dem att inse att det var Nebukadnessar som hade makten.

När jag stod där i muséet igår så kunde jag inte undgå att fyllas av en djup förundran. Här stod jag och tittade på ett av de lejon som profeten Daniel kan ha tittat på just innan han skulle in på audiens till den mäktiga kungen! Samme Daniel som har fått de himmelska visioner som är upptecknade i Daniels bok och är uppenbarelse från HERREN själv! På tal om lejon som kom jag t.ex. att tänka på den vision som Daniel fick och som är omskriven i Dan kap. 7:2ff "Jag såg i en syn om natten hur himlens fyra vindar rörde upp det stora havet, den ena inte likt den andra. Det första liknade ett lejon men hade vingar som en örn."

När jag ser bilden kommer jag även att tänka på det som hände Daniel på 530- talet fKr under en annan kung. En lag passerades som gjorde det förbjudet att inte tillbe kungen som Gud och Daniel vägrade naturligtvis eftersom han bara tillbad den ende Guden- Israels Gud! Detta fick allvarliga konsekvenser för profeten: "Då lät kungen hämta honom och kasta honom i lejongropen". Vi vet dock hur det slutade eller hur? HERREN själv sände änglar som skyddade Daniel och så fick det som var tänkt som ett döds-straff förvandlas till ett vittnesbörd för kungen och för ett helt imperium om att Daniel hade kontakt med den Gud SOM FINNS PÅ RIKTIGT.

Just den formuleringen fastnade hos mig när jag befann mig inne på museet och besåg de fascinerande fynden- Jag gick långsamt omkring och lyssnade på varje ord av information som audioguiden förmedlade. Jag tittade på den 2600 år gamla porten och väggen till tronrummet och jag tänkte gång på gång för mig själv att Bibeln är på riktigt. Den är ingen sagobok utan den handlar om det som verkligen har hänt. Det blev omigen så tydligt för mig, det jag redan vet- att Daniel fanns på riktigt. Nebukadnessar fanns på riktigt. Staden Babel fanns på riktigt och för mig fick allt det bli en uppmuntrande påminnelse som stärkte min tro på att hela Bibeln handlar om det som är på riktigt!

Jag är inte dummare än att jag förstår att fynden i sig inte bevisar att Daniel fick tilltal från levande Gud. Fynden visar dock att Babel var en verklig stad och att Nebukadnessar var just den mäktig despot som Daniels bok beskriver honom vara. För mig blev det så tydligt att dessa fynd stämmer så väl med den värld som Daniel beskriver sig möta i sin egen bok och det är i sig ytterst trosstärkande och jag har personligen, i många år, varit bergfast övertygad om att det var just Daniel som fick de tilltal som är nedtecknade i Daniels bok. Man kan i det sammanhanget bara kort omnämna att det är extremt intressant att notera att historieskrivaren Josefus tydligt omnämner Daniel, hans bok och en av hans profetior i samband med Josefus beskrivning av ett besök av Alexander den Store till Jerusalem på 330-talet före Kristus. Josefus påstår alltså att Daniel och hans profetior var kända redan då!

Lejonen uppfördes alltså för att skrämma besökarna till kung Nebukadnessar. Vi kanske inte blir så rädda när vi ser just Nebukadnessars lejon men det finns många andra "lejon" som kan fylla oss med rädsla i vår vardag. Oro för t.ex. morgondagen, vacklande hälsa eller en ansträngd ekonomi kan bli som ett "lejon" som smyger runt i vårt sinne. Även vår själafiende djävulen liknas ju vid ett lejon i 1 Pet. 5:8 "Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka".

Med alla dessa "lejon" runt omkring oss är det underbart att veta att det starkaste lejonet är han som är både Gud och människa på samma gång. Johannes får se rakt in i den himmelska världen och han skriver i Upp 5:5 om vem som, tillsammans med Fadern och den helige Ande, är centralgestalten där: "Men av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott ,har segrat." Jag vet inte hur det är med dig men jag har flera områden i mitt liv som hotar att fylla mig med oro och ängslan. Just därför är det ljuvligt att få läsa det som är Guds. Eget. Ord. LEJONET AV JUDA STAM, DAVIDS ROTSKOTT, HAR SEGRAT!!!

Fortsätt läs mer
5002 Träffar

Förändrade förutsättningar

Förändrade förutsättningar

Ibland förändras våra förutsättningar för att läsa Bibeln. Jag kommer ihåg när flyttat hemifrån och skulle skapa nya rutiner för att läsa Bibeln. Min intention var att läsa Bibeln på morgonen innan frukosten. Problemet var att jag helt enkelt glömde bort det på morgonen. Jag ville väl, men hade ingen rutin. Det var först när jag lade min Bibel på köksbordet så jag såg den när jag kom med frukosttallriken som jag kom in i den goda rutinen.

När jag reflekterar över vad den vanligaste orsaken till att jag hamnar lite ur fas med Bibelläsningen är när det dagliga mönstret bryts. Häromveckan flög Liselotte och jag hem från USA. Tidsskillnaden gjorde att två dagar blev en dag, och en morgon försvann! Det blev ingen frukost och ingen Bibelläsning. Istället fick det bli två Bibelläsningspass nästa dag.

Vi lever i ständig förändring. Det är dock inte sant att ”allt förändras och inget står fast” som den grekiska filosofen Herakleitos från Efesos skrev på 500-talet före Kristus. Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet – i en föränderlig värld står han fast (Heb 13:8). Däremot så kan man säga att vi alltid kommer att leva i förändring och uttrycket ”change is the only constant” (förändring är det enda som är konstant) stämmer.

Vi måste lära oss att leva i förändring. På samma sätt som vi ibland är flexibla med våra matintag, måste vi kunna anpassa vårt intag av andlig föda. På samma sätt som vi planerar att ta med en termos med kaffe på resan, får vi planera och läsa Guds ord längs med en tillfällig rastplats på livets vandring.

Jag är tacksam för de som har gått före och fått uppmuntra och inspirera till Bibelläsning. Mormor och morfars slitna Biblar som alltid låg framme på bordet i deras vardagsrum har satt djupt intryck. Bibeln är en bok som är tänkt att finnas med mitt i vardagen!

Fortsätt läs mer
Taggad i:
2578 Träffar

Att äta sig hungrig eller svälta sig mätt!

Att äta sig hungrig eller svälta sig mätt!

Kära medåkare i Vasaloppet!

Hur går det? Nu har vi ju hållit på ett tag....flyter det på...eller har det hakat upp sig? Äter du ordentligt i spåret? Det måste man för att orka!!

Jag kom på ett uttryck för ett tag sedan, ett uttryck som säger ganska mycket om hur det funkar med vår bibelläsning...

"Att äta sig hungrig eller svälta sig mätt!" 

Jag kom på detta uttryck när jag tänkte på några trofasta gamla kristna som kom gång efter gång på bibelstudiegruppen .Det gick upp för mig att de kommer för att de vill "äta" mera - av Guds ord. Och ju mer de äter desto mer ökar deras hunger. Mer av Guds ord skapar en hälsosam hunger efter mer av Guds ord! Det motsatta är ganska kusligt, det är när man svälter sig mätt, dvs när man succesivt läser/"äter" mindre och mindre och till slut nästan inget alls...då kan en obehaglig dästhet och mättnad inträda, som alls inte känns trevlig!

Bilden på druvorna från vår trädgård som jag skickar med detta blogginlägg, vill uppmuntra oss och påminna oss om att vi har en rik fader som gärna förser! Det härliga med Guds Ord är att när vi börjar äta igen...så dröjer det inte länge förrän den positiva hungerns väcks till liv och du får erfara att "mer av Guds Ord leder till en större hunger efter mer av Guds Ord!

Fortsätt läs mer
3194 Träffar

3 utmaningar i min bibelläsning – tillbaka till den enkla glädjen

3 utmaningar i min bibelläsning – tillbaka till den enkla glädjen

Känner du glädje inför bibelläsningen? Det kan verkligen variera för mig. Vissa dagar är det något som "bara ska göras" andra dagar har jag svårt att sluta. Det kan vara en utmaning att läsa (varför tror du vill kallar denna satsning för det vi gör?) och vissa saker kan ytterligare förstärka den bilden.

De tre saker jag själv upptäckt som är mina största utmaningar är förståelse, teknik och missade dagar. Låt mig utveckla varje punkt något.

Förståelse

En av de saker jag märkt som får mig att fasta är när jag inte förstår. Jag är en person som gärna förstår och kräver nästan av mig själv att jag lyckas hitta mening i allt jag läser. Vissa dagar är det en drivande kraft och andra är det vad som gör att jag tappar läsningen. För om jag hamnar i ett stycke av läsning som jag inte greppar eller tycker är svårt så kan det suga musten ur mig. Jag vet att det enda att göra är att antingen ta fram en bibelkommentar eller be Gud om hjälp (helst båda) men ibland orkar jag helt enkelt inte. Då kan Bibeln bli liggande.

Teknik

Dagens teknik kan vara till välsignelse och förbannelse. Jag är långt ifrån teknikfientlig, har själv både platta och smartphone, men jag står inte heller och säger att det är bibelläsningens räddning. Jag tror att tekniken kan hjälpa oss i vissa situationer, som att få till läsning i vardagen, när vi ändå tar upp telefonen. Men tekniken kan också splittra och stressa. Det är inte lätt att vara bibelläsare när min Facebook-kontakt hör av sig och vill diskutera. Som vanligt handlar det om balans och självkontroll. Vissa dagar går det alltså bra, andra mindre bra. 

MIssade dagar

Att använda en bibelläsningsplan tror jag många känner är välsignade, särskilt om du skrivit upp dig till denna utmaning. Det hjälper att få struktur och det är skönt att slippa fundera på vad jag ska läsa varje dag. Det för också med sig att jag jobbar med texter jag annars inte skulle läsa. Men bibelläsningsplaner är nog också en av de största anledningarna till att vissa av oss slutar läsa. För hamnar man efter kommer skammen och mitt sinne för det perfekta tillåter inte att jag ligger efter. Men när jag inte längre kan lösa problemet så kan jag inte riktigt med att hoppa framåt i planen, "så kan man väl inte göra, det är ju fusk". Märkligt nog blir då välsignelsen av en plan, en förbannelse. 

Lösningen

Så hur kommer man då tillbaka efter man fallit eller tappat modet, piska eller morot? För mig handlar mycket om den enkla glädjen. Jag är gift och som alla relationer så kan de gnissla ibland, förlupna ord eller misstolkade situationer kan hamna mellan två personer. Men eftersom jag lovat, inför Gud och denna församling, så kan jag inte låta det glida iväg utan jag har ett ansvar att försöka reda upp det som ligger och skaver. Det märkliga med den processen (smärtsam eller ej) är att den ofta för mig tillbaka till insikten om varför jag gifte mig från första början, tillbaka till den första glädjen. Jag tror att det är en bra bild för bibelläsningen. Det är ju ytterst inte tal om studie eller tillgodogörande av information utan om en relation till en levande Gud som visar sitt handlade genom historien. 

För mig denna gång fanns lösningen närmare mig än jag kunnat tro, i två produkter jag själv är med och ger ut. Bibeln idags lilla kvartalsbok med daglig läsning och kommentar, samt vår bok Ur djupen ropar jag, en genomgång av Job och Klagovisorna. 

I Ur djupen ropar jag fick jag en möjlighet att jobba med texten för att förstå, med stadig hand tog Staffan Ljungman mig med på en vandring som gav tillbaka förståelsen. Bibeln idag gav mig en analog utväg där tekniken splittrade för mycket.  Jag fick också i frid lägga ner min bibelläsningsplan och för tillfället vila i att vår Gud inte är lagisk utan alltid har relationen mellan oss i första rummet. 

Olof Brandt, generalsekreterare Bibeln idag

Ps. Via våra hemsida bibelnidag.org hittar du båda om du skulle vilja prova samma hjälpmedel. 

Fortsätt läs mer
3082 Träffar

Viktigt att äta och fylla på energi

Viktigt att äta och fylla på energi

Bibeln beskrivs ofta som källan för vår andliga föda. Gudsordet liknas vid bröd (Matt 4:4), mjölk (Heb 5:11-14) kött (Heb 5:15), honung (Ps 119:103, 19:9-10) osv.

På samma sätt som vår fysiska kropp behöver energi, behöver vår andliga människa energi. Även om vi rent biologiskt sett behöver få i oss en viss mängd energi varje dag, så äter vi inte bara för att vi måste. Det finns en glädje i att både förbereda och äta mat. Vi kryddar, smakar av, gör såser och lägger upp maten fint så att det ser gott ut. Att få sitta ner och äta middag och umgås med familjen blir en av dagens höjdpunkter!

Så är det också med vår stund med Bibeln och vännerna i Anta Utmaningen. Det är något vi ser fram emot ännu mer än den fysiska maten! Job säger: ”Jag har inte förkastat hans bud utan i stället glatt mig åt hans ord mer än åt mitt dagliga bröd.” (Job 23:12).

Ett citat som på ett rannsakande sätt belyser kopplingen mellan vårt intag av föda och vår tro kommer från den amerikanska evangelisten Fred Francis Bosworth (1877-1958). Han växte upp i ett enkelt metodisthem i Nebraska i slutet på artonhundratalet. Vid 10 år ålder fick han tuberkulos, men blev helad efter förbön strax före tjugoårsåldern. Han var en av pionjärerna inom radioevangelism och fick se många komma till tro. Han skriver:

Most Christians feed their body three hot meals a day and their spirit one cold snack a week. And they wonder why they’re so weak in faith.”

På svenska blir det ungefär: "De flesta kristna föder sin kropp tre mål mat om dagen, samtidigt som ger de sin ande ett litet mellanmål en gång i veckan. Och de undrar varför de har så svag tro."

Fortsätt läs mer
Taggad i:
2755 Träffar

Konsten att "bli nerlagd" på de klorofyllsprakande ängarna

Konsten att "bli nerlagd" på de klorofyllsprakande ängarna

Det är en av världens mest kända Bibeltexter! Du har kanske sett den "avbildad" på ett otal affischer, gobelänger, tavlor e.t.c. Jag tänker på Ps. 23- Davids psalm om "Den gode herden". En synnerligen passande text så här i sommar och semestertider:) Jag har fascinerats av denna text under många år. Få reflekterar över hur den börjar: 

"En psalm av David"- Jag tycker det är lätt att vi romantiserar Ps 23. Man ser framför sig någon som lever ett lugnt och idylliskt liv och som därför ser det som hur naturligt som helst att lägga sig ner på de gröna ängarna för att få ro. Då är det lätt att man tänker att Ps 23 inte har något att säga till den som både har mycket vånda och stress i sitt liv. Davids liv var dock långt från idylliskt. Han hade enormt mycket kamp och utsatthet i sitt liv. Därför tycker jag det är starkt att det var just David som fick ta emot denna psalm av den Helige Ande! David vill alltså genom denna psalm bl.a. dela att Gud själv är mäktig att ge oss frid och föra oss till viloplatser ÄVEN om vi lever ett högintensivt och ibland mycket prövande liv.

När det gäller "de gröna ängarna" i vers två så älskar jag en engelsk översättning jag har som försöker ligga så nära hebreiskan som möjligt. Där står det "He makes me lie down in green pastures". På svenska blir väl det ung. "Du lägger mig ner på de gröna ängarna". Jag älskar den "betoningen" av ordet eftersom det pekar mot att DET ÄR HERREN SJÄLV SOM FÖR OSS IN I VILAN.

Jag vet inte hur det är med dig men själv kan jag både nu och då bli rätt så stressad och när jag då skall försöka vila så kan det ibland visa sig bli en stor utmaning. Ibland leder det till att jag kommer in i perioder där jag t.o.m. kan få svårt att sova. Ps. 23:s uttryck om att det är Gud själv som "lägger mig ner" på de gröna ängarna har då fått bli djupt själavårdande för mig. Jag kan alltså få be till Gud och ha en förväntan på att vår Herre har en omsorg om även detta område av mitt- Ja mer än så- Han är t.o.m. den som gång på gång vill leda och förlösa mig in i den djupa vilan där han får ge "liv åt min själ" (Ps. 23:3)

Så varför inte ta med dig Psaltaren 23 in i denna sommar? Läs gärna psalmen. En vers åt gången. Långsamt. Smaka på orden. De kommer genom David från Gud själv! Det är HAN som har gett oss denna text som en stor gåva, inte minst till uppstressade själar. Ta med dig Ps. 23 in i sommaren och låt Gud göra den texten till en Andens port som för dig in i den djupa och förlösande vilan:-) Det är min bön för oss alla denna sommar!

Fortsätt läs mer
2973 Träffar

Hur kan de gudlösa klara sig så bra?

Hur kan de gudlösa klara sig så bra?

Hur kan de gudlösa klara sig så bra?
Den här veckan har jag läst en av Bibelns mest aktuella och kraftfulla texter. Jag tänker på den 73: e psalmen. Tretusen år har kanske gått sedan den skrevs och ändå är den så rykande dagsaktuell. För vem har inte funderat över att det nu i livet syns så lite skillnad mellan de som har en gudstro och de som inte bryr sig om Gud.

Inte bara det att det inte ser ut att vara nån skillnad i hur man lyckas med livet, vad värre är, det är som om de gudlösa som föraktar Gud och hädar honom lyckas bättre och har det bättre. De ser i allra högsta grad välmående ut. De drabbas inte av olyckor eller sjukdomar. Borde det inte vara tvärtom, att Gud håller lidandet borta från sina barn medan andra drabbas? Borde inte Gud låta sin rättvisa synas redan nu? Ja, hur kan det vara så orättvist! Jag fattar inte hur det funkar. Gud, du är inte enkel att förstå.


 Ungefär sådär resonerar Asaf, psalmförfattaren till Ps 73. Känns det bekant? Det är inte bara välkänt, det är på pricken så vi alla någon gång funderat. Kristna livet borde ligga på plus, synligt innan himlen och saligheten hos Gud. Åtminstone borde väl andelen lidande och svårigheter vara mindre.
 Den där tanken att Gud tappat greppet och inte längre styr ligger nära till hands. Bryter jag mot sabbatsbudet får jag inte magsjuka. Otroheten kan ge många negativa följder men inte låter Gud blixten slå ner på mig? Hädiska ord mot Gud ger inte muncancer.
 Men nu invänder någon: finns det inte exempel i Bibeln på just att synden straffar sig? Se hur det gick för Ananias och Sapfeira. Både Herodes och Nebukadnessars högmod ledde till fysiska åkommor enligt Apostlagärningarna och Daniels bok.


 Men Asafs vändpunkt kom inte genom att Gud plötsligt började straffa syndarna. Det var när han såg vad deras liv mynnade ut i som insikten och förtröstan kom tillbaka. De gudlösas slut, vad avsaknaden av tro och tillit till Gud leder till, där fanns vändpunkten. Asaf ”Insåg hur det går med dem”, v 17.


Här byter psalmen tonart. Från protest och tvivel till triumf och lovprisning. Men det är ingen lättsam lösning. I Nya testamentet talar Jesus om den dubbla utgången och det är en omdiskuterad lära. Men tro och otro har sina konsekvenser. Tron kan vara bävande och svag (jfr vers 26, ”Min kropp och mitt mod må svika”) men har sin styrka i sin riktning: tillit till Gud och hans nåd. Tro i sig räddar ingen men den förlöser Guds nåd som räddar. Detta är evangelium. Vi anar det här i Psaltartexten. Asaf låter som en benådad syndare när han säger: ”Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden”, vers 25. Nu slipper han dessutom jämförandes gissel.


Tack Gud för ditt ord som fortsätter att vara aktuellt och uppbyggligt efter årtusenden.

 

Fortsätt läs mer
Taggad i:
3076 Träffar

Utsikten – mer än vackra vyer

Utsikten – mer än vackra vyer

Jag vet inte var det kommer ifrån men dragningen finns hos mig mot torn och höga höjder. Som liten satte jag skräck i mina föräldrar genom att klättra skyhögt i träden. Jag får inte svindel. Min familj har lärt sig att om vi på en semesterresa kommer till ett torn av något slag så bör man åka eller gå upp i det. Höjder, kullar och berg är också enligt min läggning till för att bestigas. 

Det är inte de vackra vyerna som lockar mig främst. Jag uppskattar sceneriet från både Eiffeltornet och Utsikten i Huskvarna, men mer lockande är den koll man får genom att se landskapet ovanifrån. Från utsiktspunkten blir en stad begripligare. Gator, parker och huskomplex sätts i sitt sammanhang och man förstår hur allt hänger ihop. Flera timmars springande på markplanet kan aldrig uppväga ett ögonkast från hög höjd. Utsikten förklarar verkligheten på ett nytt sätt. 

Bibelläsaren behöver sina utsiktspunkter. När de fem Moseböckerna är genomlästa är det ett utmärkt tillfälle att stanna upp och kasta en blick på bibelböckerna ”ovanifrån”. Plocka fram en bibelhandbok och läs om Bibelns första böcker översiktligt. Läsdetaljerna du har plockat med dig från den dagliga läsningen kan sättas in i sitt sammanhang; du får en översikt som hjälper dig förstå. 

Psaltaren är en annan tacksam bok att se på ur örnperspektivet. Vi har gjort reklam för ”The Bible project” tidigare, och jag kan inte nog stryka under hur välgjorda dessa youtube-filmer är. Där får du utmärkta översikter – en av mina favoriter är just översikten till Psaltaren. 

Ibland kan ett enskilt bibelställe bli en utkikspunkt som öppnar vårt synfält. När David och hans män råkar ut för ett rövarband bland amalekiterna, står det följande följande: David var hårt trängd: folket hotade att stena honom, eftersom alla var förbittrade för sina söners och döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren, sin Gud, 1 Sam 30:6. Hos krigaren David får vi se en sida, en innersida, som avslöjar hans fördolda liv med Gud. Där fanns kraft och mod att hämta och inte minst en stillad oro. En sådan vers kastar ljus över hela Davids liv; stridsman och psalmförfattare i en och samma person.

Ta vara på höjderna. Det krävs att vi stannar upp och ser oss omkring. Belöningen kommer. 

Lästips: Lilla Bibelguiden av Anders Sjöberg

/Anders Blåberg

 

Fortsätt läs mer
2956 Träffar

Att se andliga principer i vardagen

Att se andliga principer i vardagen

Vet inte om du är sportintresserad eller ej. Känner nästan ett behov av att be om ursäkt för alla sportbilder som vi använt i upptakten och första delen av Anta utmaningen 2016. Idag är dock en dag då sportbilderna måste få lite plats, är ju Vasaloppet idag. Bilden som varit vår huvudinspirationsbild i år.

Gud kan verkligen tala genom vardagens bilder. Idag åker tusentals de nio milen mellan Sälen och Mora och vi kan från TV-soffan se och lyssna på alla dessa berättelser. Det är de som åker för första gången och de som gör sitt 50:e Vasalopp. Det är de som åker fort och de som åker lugnt och samtalar med andra. De som har koll på varje del i sin utrustning och de som inte vet så mycket alls om detaljerna. Det finns de som tagit många mil i träningsspåren och de som knappt har några mil alls på snö. Och det finns kändisar och vanliga människor. 

Från spåret får man rapport på rapport om hur god stämning det är trots att det är backar och nysnö i spåren (där det ens finns spår). Jag tror ni ser var jag vill komma. Det är precis som med vår bibelläsning. Vi är många som läser, men vi har olika förutsättningar och lästakt. Men alla har vi samma mål, att fortsätta tillsammans mot målet. 

Vänner, vi går nu in i mars och halvbibel går in i 5 Moseboken, nu får vi en repetition av det vi läst under januari-februari. För många av oss kan det kännas som en lite väl brant backe så här en bit in i loppet. Men tillsammans kommer vi klara det och det är okej att tycka att vissa delar av Bibeln är lite tuffare. Ta gärna del av andras tankar i Facebook-gruppen och dela gärna själv! Din tanke kan hjälpa en medmänniska upp för backen! 

Nu passerar täten i herrtävlingen Oxberg och andra har nåt första blåbärskontrollen, alla på väg mot samma mål. 

Fortsätt läs mer
3429 Träffar

Bibelläsning, träning och sport

Bibelläsning, träning och sport

Jag är kanske inte den mest lämpade att skriva om sport och träning som detta inlägg handlar om… Jag har aldrig förstått varför det finns en eget TV-program som heter Sportnytt och sportbilagor i dagstidningar. När andra passionerat kan diskutera om ett Italienskt fotbollslag ska spela 2-3-5 eller 4-2-4 tappar jag intresset ganska snabbt! (Måste erkänna att jag var tvungen att googla dessa exempel på laguppställningar.)

Däremot något som jag fascineras av är att det finns många liknelser från sportens värld i Bibeln. Paulus använder ofta sportsliga termer för att förklara det kristna livet.

I första brevet till Korint har Paulus just skrivit om hur han identifierat sig med kulturen för att vinna människor till Jesus (1 Kor 9:19-22).

Paulus praktiserar nu det han just skrivit om, att vara relevant för den kultur som han försöker nå, genom att likna det kristna livet med två grenar från isthmiska spelen som var välkända för korintierna.

De isthmiska spelen arrangerades varannan vår strax utanför Korint i staden Isthmia, endast de olympiska spelen i den närbelägna staden Olympia var större. Tävlingarna hölls för att hedra de grekiska gudarna. Utgrävningar har visat att stadion i Isthmia låg alldeles intill templet för den grekiska havsguden Poseidon, vilket bekräftar den religiösa kopplingen till spelen. Deltagarna tävlade nakna i grenar som löpning, boxning, brottning, och pankration som var en allkamp där alla medel var tillåtna. Man tävlade inte för pengar utan för äran och en segerkrans.

Utifrån den bakgrunden förstår vi Paulus uttryck (i 1 Kor 9:24):

Ni vet ju att på löparbanan [den ca 185 meter långa sprinterbanan på stadion i Isthmia] kommer alla löpare i mål, men bara en får segerpriset? Löp [ditt lopp] så att segern blir din (lägg beslag på den, gör den till din).

Han fortsätter sedan i nästa vers:

Varje atlet [löpare, boxare och gladiator] som tränar [inför de grekiska spelen] utövar självkontroll i allt. Allt detta för att vinna en segerkrans som snart vissnar, men vi för en som aldrig förgås.

Den träning som man måste genomgå för att få tävla i dessa spel var tio månader lång. Man tränade hårt och avstod från ohälsosam mat, alkohol och sexuella relationer.

Han avslutar sedan med liknelser från två sportgrenar (vers 26):

Jag för min del löper inte planlöst (utan mål, utan att släppa ögonen från mållinjen).

Jag boxas inte som en som slår i tomma luften. [Det är en verklig kamp och en verklig motståndare.]

Om vi för över dessa liknelser till bibelläsning så har det sagts att det inte är ett sprinterlopp utan ett Maraton.  Det är inte hur vi börjar som är viktigt, utan hur vi slutar – att vi kommer i mål.

Det finns ett intressant litet grekiskt ord som Paulus använder - ”sunathleo”. Det består av två ord ”sun” som betyder tillsammans och ”athleo” som man hör handlar om sport. Ordet betyder ordagrant att kämpa tillsammans som i en lagsport.

Jag tycker det är så fint att det just är det ordet om Paulus väljer att använda när han skriver det uppmuntrande brevet till Filippierna. Han önskar (i Fil 1:27) att de ska ”stå fasta i samma ande och samma sinne och sida vid sida kämpa (grekiska  sunathleo, tävla tillsammans som i en lagsport) för tron på evangelium.

När vi läser Bibeln tillsammans i Anta Utmaningen så kämpar vi sida vid sida och hjälper varandra i tron!

Fortsätt läs mer
Taggad i:
4252 Träffar

En uppmuntrande händelse

En uppmuntrande händelse

En ung man – Daniel - blir hembjuden till sin arbetskamrat som är kristen. Det är en trevlig kväll med flera gäster där man äter, pratar och kommer in på ämnet kristen tro. Värden för kvällen har dessutom förberett en del för att hjälpa Daniel att bättre förstå vad det är att vara en kristen. Han har laddat med en bra film som pedagogiskt förklarar både det ena och andra. 

Att bjuda hem en arbetskamrat och försöka dela med sig av sin tro kan ju vara ett riskföretag. Tänk om det blir ett krystat samtal eller om intresset är lika med noll hos den andre? Daniels arbetskamrat är lite orolig för hur kvällen ska bli. Den där filmen som han tyckte skulle passa in perfekt blev inte så lyckad som han trott. Flera i sällskapet berättar dock om hur de själva kom till insikt om tron på Jesus. 

En man i gänget har lite svårt att sätta ord på sin tro och upplevelse . Han sitter mest tyst och lyssnar. - Andra har så lätt för att uttrycka sig, tänker han. För att inte hamna helt i skuggan av de andra bestämmer han sig för att läsa ett bibelord, som han dessutom kan utantill:

”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.” Upp 3:20

Han bara citerar versen och ingen annan kommenterar eller förklarar den. 

Några veckor senare har något hänt med Daniel. Han har beslutat sig för att bli en kristen. Det kommer oväntat för omgivningen, även för hans kristne arbetskompis. Lite senare berättar Daniel om sin upplevelse den där speciella kvällen då den viktiga vändpunkten kom. Han mindes inte ett skvatt av filmen som visats. Vittnesbörden om hur några kom till tro gjorde heller inget särskilt intryck på Daniel, men det var något annat som fastnade. Bibelorden om att ”Jesus står vid dörren” kunde han inte släppa. Kunde det vara så att Jesus var personligt intresserad av mitt liv? Bibelordet malde och verkade i hans tankar och sinne och blev det som förde honom i en helt ny riktning.

Visst sa Jesus något om att Guds ord är en sådd som när den faller i god jord blir till en skörd (Matt 13). Vi vet aldrig riktigt när jorden är förberedd. Men vi kan vara förberedda och rikligt dela med oss av Guds ord.

Anders B

 

Fortsätt läs mer
3342 Träffar

Anta utmaningen? Vad är det? Välkommen med!

Anta utmaningen? Vad är det? Välkommen med!

Fortsätt läs mer
4032 Träffar

Målgång - och ett nytt varv

Målgång - och ett nytt varv

I dag på morgonen gick jag i mål, eller snarare spurtade jag. Nästan samma känsla som på upploppet i Slottsskogsvallen efter ett genomfört Göteborgsvarv. Jag läste de sista kapitlen i Uppenbarelseboken, Malaki, Psaltaren och Ordspråksboken. Vilken skön känsla att ha läst hela Bibeln på ett år!
Min andra reaktion kom nästa lika snabbt.

Fortsätt läs mer
3729 Träffar

Om 6 dagar startar Anta utmaningen 2016..

Om 6 dagar startar Anta utmaningen 2016..

10-i-topp bibelställen om bibelläsning.

I Bibeln kan man hitta en hel del texter om läsning av Guds ord. Det kan röra sig om direkta uppmaningar till att läsa, förtjusta utrop, insikter eller böner. Vid ett tillfälle fick bibelläsare (internationellt) ge sin syn på vilka ställen som varit särskilt till hjälp och då skapades denna tio i topp-lista. Den speglar alltså läsares erfarenheter och kan vara intressant att ta del av. Läs och fundera:

Fortsätt läs mer
3149 Träffar

9 dagar kvar..

9 dagar kvar..

Jag har förmånen att få använda Bibeln som arbetsredskap i mitt jobb på Dagen, både som inspiration för ledarskrivandet och för att de flesta veckor konstruera ett klurigt bibelquiz som läsarna tycks gilla. Ändå behöver jag min egen dos av Guds ord varje dag.

Fortsätt läs mer
2934 Träffar

10 dagar kvar..

10 dagar kvar..

"Vardagen svämmar över av smarta citat, åsikter och uppmaningar som ska får oss att tänka efter. Mycket är bra. Men det är i Bibeln jag får hela bilden och möter Gud som är kärlekens grund och högst involverad i världen.

Fortsätt läs mer
3283 Träffar

11 dagar kvar...en önskelista

11 dagar kvar...en önskelista

En önskelista


Jag har fått ta del av ganska många Anta utmaningen-följares funderingar och frågor inför ett nytt bibelår. De allra flesta som börjat följa en läsplan är nöjda med det, och många är dessutom entusiastiska över sin bibelläsning och vill fortsätta. Så sitter du med funderingen på hur du ska läsa nästa år, är du inte ensam. Här följer några råd som du kan fundera över, utifrån önskningar jag mött.


Jag vill ha mer förklaringar!
Detta är en naturlig och sund reaktion. Alla bibelläsare upptäcker att det finns många luckor i vår kunskap och förståelse av Bibeln. Ett ortsnamn dyker upp – var ligger den platsen?

Fortsätt läs mer
3312 Träffar

12 dagar kvar till Anta utmaningen 2016

12 dagar kvar till Anta utmaningen 2016

"Det har varit berikande och glädjande att ha läst bibeln under 2015 med hjälp av Anta utmaningen.
Vissa dagar har det varit en kännbar utmaning!
Jag föreslår att du låter 2016 bli året med regelbunden bibelläsning. Det kommer påverkar ditt liv i en positiv riktning."

Fortsätt läs mer
2866 Träffar

Videohälsning!

Videohälsning!

Fortsätt läs mer
Taggad i:
3354 Träffar

16 dagar kvar till Anta utmaningen 2016

16 dagar kvar till Anta utmaningen 2016

Bibeln år vårt dagliga bröd och andlig färdkost på pilgrimsfärden genom livet. Det är ett bröd som aldrig blir torrt, även om vi känner oss torra inombords ger det oss näring på djupet. Det är ett bröd som aldrig tar slut, även om vi känner oss slutkörda ger det ny kraft och glädje.

Fortsätt läs mer
3200 Träffar

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se