tom banner

Tro och liv hör ihop

Tro och liv hör ihop

På söndag är temat i kyrkoåret - tro och liv. Brevtexten sammanfaller med hel- och halvbibelspårets läsning som nu är i Romarbrevet.

Vår tro och vårt liv hör oskiljaktigt ihop! Vår tro formar våra beslut, och summan av alla de beslut vi tar blir till sist vårt liv. Utan en tro på framtiden och uppenbarelse om Guds Ord finns det ingen anledning att se framåt, då lever man bara för dagen och släpper sina hämningar som Ords 29:18 beskriver det. Har man däremot en levande tro på Jesus finns det anledning att verka i den här världen, och tron blir till en praktisk kristendom som genomsyrar allt vi gör!

Profeten Amos tar ofta upp sociala orättvisor och tomma yttre religiösa riter. Söndagens text innehåller en allvarlig varning där han förmedlar hur Gud ser på religiöst hyckleri: ”Jag hatar, jag avskyr era högtider.” (Amos 5:21) De två verben förstärker varandra och beskriver Guds avsky för skenheliga religiösa yttringar. Det som i 3 Mos 23:2 kallas: "mina högtider", har nu blivit: "era högtider". I vers 25 kommer en vers som fångar läsarens uppmärksamhet. Mönstret bryts till att bli ett kiastiskt mönster, där första och sista delen hör ihop och i mitten står två ord som är centrala: "rätt och rättfärdighet". En ordagrann översättning från hebreiskan skulle kunna vara:

”Men låt det välla fram som vatten:
    rätt och
    rättfärdighet,
som en outsinlig ström.”

Detta är Guds önskan. I söndagens text från Rom 7:14-25 konstaterar Paulus att mänsklig viljestyrka inte räcker för att leva så. Paulus tar upp konflikten mellan den syndiga naturen och det nya livet. Paulus byter från dåtid till presens. Han använder pronomen "jag, mig, mitt" över fyrtio gånger i vers 9-25. I egen kraft går det inte att vinna över synden.

Det går att tolka texten som Paulus beskriver livet före omvändelsen då han försökte leva efter lagen, eller kampen även efter omvändelsen. Troligt är att det beskriver helgelseprocessen som varje kristen genomgår. Utan Guds Ande är den kristne som ett andligt spädbarn (1 Kor 3:1).

I kapitel 8 kommer lösningen - ett liv i Kristus fylld av Anden!

Fortsätt läs mer
2834 Träffar

Vågar du? Pröva? En helt ny väg?

Vågar du? Pröva? En helt ny väg?

"Abram gav sig iväg som HERREN hade sagt till honom". (1 Mos 12:4) Den nyss citerade Bibelversen kan låta odramatisk och okomplicerad, men om man läser det föregående sammanhanget, så anar man att patriarken nog fick samla allt mod han hade och ta ett steg i tro. Gud hade ju just kallat honom och hans fru, att lämna den välkända tryggheten bakom sig för att ta ett steg rakt ut och in i det, för dem, totalt okända i "Kanaans land".

Abram och Saraj valde att gå och resten är historia. HERREN själv gjorde dem till stamföräldrar till det judiska folket och än idag så har vi dem som förebilder när det gäller att våga ge sig ut på en ny väg och ta ett steg i tro.

Petrus fick, fast i en helt annan miljö, en kallelse att ta ett steg i tro: "Petrus svarade- Herre om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet." På den frågan svarade Jesus kort och koncist: KOM! och resten är historia. Även om Petrus sjönk efter ett tag, så är han den enda person, förutom Jesus, som vi känner till, som faktiskt har gått på vattnet!

Nu är det väldigt lätt att tänka att både Abram, Saraj och Petrus spelade i en "högre division" än vi. Det är lätt att frestas att tänka att detta med att "ta steg i tro" mest gäller några få utvalda som är väldigt speciella. Vi har som bekant en märkligt ihärdig förmåga att diskvalificera oss själva. Vår själafiende är nog mycket nöjd när vi förringar Guds möjligheter, att genom oss av nåd, göra något förunderligt stort.

Bibeln verkar peka åt motsatt håll. I Guds Ord får vi gång på gång möta texter som vill understryka att Gud, varje dag, är högst intresserad av vad vi gör av våra liv. Han vill på daglig basis kalla oss att följa honom dit han vill att vi skall gå. Många dagar kan det handla om att mestadels göra precis det man planerat- det gamla vanliga- men att vara beredd då man kanske plötsligt och helt oförutsett får en möjlighet att på något sätt få vara till välsignelse för någon.

En annan dag kan det handla om att lyssna in att Gud har en helt annan "dagordning" för mig än den jag har. Kanske har han t.ex. tänkt att jag skall möta eller kontakta en person som jag själv inte hade haft en tanke på att jag skulle kontakta. En person som verkade ha förstått detta var Daniel. I Daniel 6:10 har han just fått ett dödshot emot sig. Hans respons? "Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt eget hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra." (Dan 6:10).

Jag tänker att Daniel bl.a. bad morgonbön för att det hjälpte honom att "lyssna in" vad Gud hade på gång för just den dagen. Precis det är miljontals kristnas erfarenhet genom 2000 år. Jag själv är en av dom. Mina morgonböner är oftast väldigt stilla och odramatiska. Ändå är det som att något händer så fort man öppnar Bibeln. Som att något "kommer i svang". Som att jag blir mer lyhörd för den där, oftast stilla och viskande Andens röst, till mitt inre. Den där rösten som får mig att fälla upp "antennerna" för vem vet- Kanske är det just IDAG som Gud kallar dig och mig att på darrande ben lämna båten för att ge oss ut på den väg som vore omöjlig att beträda om inte Jesus själv stod där och sa sitt välsignade: KOM!

 

 

 

Fortsätt läs mer
3041 Träffar

”Skrift skall med Skrift tolkas.”

 ”Skrift skall med Skrift tolkas.”

Här du hört det uttrycket någon gång? Det är så vi i vår Lutherska kyrka beskriver sättet att se på Bibeln. Det betyder att man tillåter Bibeln att förklara sig själv utifrån flera olika bibelställen. Och inte så som det många gånger sker idag att man förklarar bort obekväma bibelställen därför att de inte "passar in" i vår världsbild eller i det som för stunden är politiskt korrekt.

Att låta Skrift tolka Skrift är en fantastiskt berikande erfarenhet för en bibelläsare. Det är en spännande resa man då kan få göra, t.ex, när det gäller kontroversiella och svårsmälta frågor. Den som vill pröva att låta Skrift tolka Skrift har en spännande resa framför sig.

I morse i min bibelläsning, blev jag så glad och berörd då Skrift tolkade Skrift fram för mina ögon. Jag läste i Jobs bok 14:16-17 (Folkbibelns översättning just denna gången)  

"Fastän du nu räknar mina steg ska du inte ge akt på min synd. Min överträdelse ligger i en förseglad pung och du överskyler min missgärning"

Hälsningen till mig denna morgon blev att den Herren som räknar både steg och hårstrån på våra huvuden, som ser allt och vet allt, inför honom ligger alla våra synder uppenbara - det är den Herren som gömmer våra synder "i en förseglad" pung så att de inte tillräknas oss.  Förseglad, ett ord som talar om att Herren själv stänger och låser. Det är ju det under som sker varje gång vi bekänner våra synder och tar emot förlåtelse för Jesu skull, han överskyler (täcker över) våra missgärningar.

Tack Job och tack Jesus!

 

Fortsätt läs mer
2904 Träffar

Bibeln är aktuell

Bibeln är aktuell

Apropå händelserna i helgen då Storbritannien har lämnat EU läste jag på nytt Daniels bok, det är intressant att det talas om ett rike byggt på lera och järn som inte håller ihop. Längre fram nämns tio kungar, osv.

Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.

Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. 
Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.

Daniel 2:42-45

Vad ska vi göra när vi märker att saker och ting skakar runt omkring oss?

Petrus tar upp exakt den frågan i 1 Pet 4:7, där skriver han "
Slutet på allting är nära. Var därför..."

Det är viktigt att ha med förståelsen att "de sista dagarna" är ett begrepp som betecknar hela perioden från Jesu död och uppståndelse fram tills hans återkomst, se Petrus tal i Apg 2:16-39 och Heb 1:2.

Apostlarna levde med tanken på att Jesus kunde komma tillbaka vilken dag som helst, och det har troende gjort i alla tider sedan dess. Bibelns sista kapitel har med frasen "jag kommer snart" flera gånger.

Vad är det vi ska göra när slutet på allting är nära?

Petrus listar fem saker i de följande verserna. Den första punkten är "var kloka och nyktra". De grekiska orden har att göra med att tänka klart och vara sansade. Det är lätt att få panik när stora omvälvande saker sker, men det första och viktigaste är att vara lugn. Anledningen kommer i nästa ord "så att ni kan be". Bönen och kommunikationen med Gud är livsnödvändig. Det är troligt att Petrus själv tänker tillbaka på den där kvällen i Getsemane då Jesus just uppmanade honom att vaka och be...

Den tredje punkten som betonas är "uthållig kärlek", i tider då laglösheten ökar är det lätt att kärleken kallnar. Nästa punkt är inne på samma område "visa gästfrihet".

Till sist betonas att vara aktiv i den gåva som vi var och en har fått. Det är exakt samma betoning som Jesus sade till just Petrus och de andra apostlarna innan han for upp till himlen. "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 2:7-8)


Slutet på allting är nära.

Var därför kloka och nyktra
    så att ni kan be.


Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra,
   för kärleken överskyler många synder .


Var gästfria mot varandra utan att klaga.


Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått,
   som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Om någon talar
   ska han tala i enlighet med Guds ord.
Om någon tjänar
   ska han tjäna med den kraft som Gud ger,
så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus.
Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.


1 Petrus 4:7-11

 

Guds Ord är alltid aktuellt och har alltid vägledning, uppmuntran, tröst och hjälp att ge!

Fortsätt läs mer
2798 Träffar

Skammen i att misslyckas

Skammen i att misslyckas

Jag antar att du misslyckats någon gång i ditt liv. Det är en erfarenhet alla människor delar. Det kan vara stort eller smått. Det kan vara saker som förändrar livet och sånt som bara känns dumt i stunden. Därför tror jag du förstår min känsla just nu.

Jag har tappat min dagliga läsning. Troligen är jag inte ensam. Det har hänt många människor före mig och kommer hända fler efter mig. Förklaringen är lika enkel som dum. Jag har rest mycket under våren och det slår sönder de rutiner jag kämpat för att få till. Sakta blev enstaka texter till flera kapitel, en bula i vägen till ett stort berg. Tankarna växlar mellan att ge upp, att "fuska", att låtsas eller att finna en lösning. 

Jag delar detta för att jag tror vi är många och vi behöver varandra. Den enda anledningen till att inte ge upp just nu är faktiskt ni som läser denna blogg och som delar livet med mig. Det låter så stort och självklart ska man ta steget tillbaka och säga att min relation till Gud står kvar. Jesus överger inte en bibelläsare som tappat bort sin läsning. Egentligen är det inte en stor grej, det är ju bara att börja om igen. 

Men ändå är det stort för mig. Jag gav mig in på något när året började. Jag lovade mig själv att fullfölja. Det är nog därför det känns jobbigt. Det är en nyttig analys att göra att när man lovar sig något som detta så finns risken att besvikelsen vid ett misslyckande tar död på lusten. Jag känner inte för att läsa Bibeln just nu. 

Nu tar jag semester, för mig betyder det mer tid med familjen men jag hoppas också det kommer betyda mer tid med min bibel (för min egen skull). Målet med sommaren är att försöka börja resan tillbaka till rutinerna. Kommer jag komma ikapp läsplanen? Jag hoppas på det. Men jag tänker inte ge upp försöken, nu vänder jag mig mot solen, mot källan till allt liv. Gud hjälp mig!

/>Olof Brandt, Bibeln idag

 

Fortsätt läs mer
2421 Träffar

Konsten att "bli nerlagd" på de klorofyllsprakande ängarna

Konsten att "bli nerlagd" på de klorofyllsprakande ängarna

Det är en av världens mest kända Bibeltexter! Du har kanske sett den "avbildad" på ett otal affischer, gobelänger, tavlor e.t.c. Jag tänker på Ps. 23- Davids psalm om "Den gode herden". En synnerligen passande text så här i sommar och semestertider:) Jag har fascinerats av denna text under många år. Få reflekterar över hur den börjar: 

"En psalm av David"- Jag tycker det är lätt att vi romantiserar Ps 23. Man ser framför sig någon som lever ett lugnt och idylliskt liv och som därför ser det som hur naturligt som helst att lägga sig ner på de gröna ängarna för att få ro. Då är det lätt att man tänker att Ps 23 inte har något att säga till den som både har mycket vånda och stress i sitt liv. Davids liv var dock långt från idylliskt. Han hade enormt mycket kamp och utsatthet i sitt liv. Därför tycker jag det är starkt att det var just David som fick ta emot denna psalm av den Helige Ande! David vill alltså genom denna psalm bl.a. dela att Gud själv är mäktig att ge oss frid och föra oss till viloplatser ÄVEN om vi lever ett högintensivt och ibland mycket prövande liv.

När det gäller "de gröna ängarna" i vers två så älskar jag en engelsk översättning jag har som försöker ligga så nära hebreiskan som möjligt. Där står det "He makes me lie down in green pastures". På svenska blir väl det ung. "Du lägger mig ner på de gröna ängarna". Jag älskar den "betoningen" av ordet eftersom det pekar mot att DET ÄR HERREN SJÄLV SOM FÖR OSS IN I VILAN.

Jag vet inte hur det är med dig men själv kan jag både nu och då bli rätt så stressad och när jag då skall försöka vila så kan det ibland visa sig bli en stor utmaning. Ibland leder det till att jag kommer in i perioder där jag t.o.m. kan få svårt att sova. Ps. 23:s uttryck om att det är Gud själv som "lägger mig ner" på de gröna ängarna har då fått bli djupt själavårdande för mig. Jag kan alltså få be till Gud och ha en förväntan på att vår Herre har en omsorg om även detta område av mitt- Ja mer än så- Han är t.o.m. den som gång på gång vill leda och förlösa mig in i den djupa vilan där han får ge "liv åt min själ" (Ps. 23:3)

Så varför inte ta med dig Psaltaren 23 in i denna sommar? Läs gärna psalmen. En vers åt gången. Långsamt. Smaka på orden. De kommer genom David från Gud själv! Det är HAN som har gett oss denna text som en stor gåva, inte minst till uppstressade själar. Ta med dig Ps. 23 in i sommaren och låt Gud göra den texten till en Andens port som för dig in i den djupa och förlösande vilan:-) Det är min bön för oss alla denna sommar!

Fortsätt läs mer
2973 Träffar

Dags för simskola

Nu är det simskoletider!

Det viktigt och roligt att kunna simma. Att känna att man behärska elementet vatten, och glädjen i att kunna känna sig trygg i vattnet! Jag kommer ihåg när jag gick på simskola...det som nu är så självklart, att kunna simma, var något som jag då nästa trodde skulle vara omöjligt.

Idag på vår karta handlar det om att simma. Och den där dubbelheten finns ju alltid med, en färdighet som man behärskar, verkar så självklar, men innan men lärt dig den så kan den verka omöjlig...eller i varje fall väldigt svår. Kan du känna så inför din regelbundna bibelläsning också....för en del andra verkar det så självklart, medan du får kämpa! För dig som valt att satsa på att Anta Utmaningen att bli regelbunden bibelläsare kan det kännas som att "du tagit dig vatten över huvudet!"

Ibland tror jag att vi gör misstaget, när det gäller vår tro, att tänka att allt ska funka omedelbart. Men också på trons områden så behövs det övning och träning. Det gäller både bönelivet och bibelläsningen. Och övning ger faktiskt färdighet även när det gäller böneliv och bibelläsning..

Nu, när jag tänker tillbaka på min simskolestart, så inser jag ju i efterhand att alla utom jag förstod att jag också skulle kunna simma en dag. Men så kändes det inte på den kalla och blöta bryggan vid sjön denna regniga sommar.

Nu har Anta Utmaningen 2016 hållit på i fem månader ganska precis, kanske har du börjat få koll på det där men "armtag" och "bentag", kanske har du fått flera "kallsupar"....eller som du säkert förstår, översatt, kanske har det funnits flera misslyckanden för dig och många stunder då du undrat vad du gett dig in på? Nu ska du måla upp för din inre syn; glädjen när du faktisk kan simma - när du börjar märka att du också kan röra dig med glädje i Guds ord, när associationerna berikar dg, när kunskapen växer till, när förståelsen djupnar, när begeistringen tilltal, när glädjen rinner till - för så blir det när man tränar!

Inspiration förutsätter övning - inte bara i simskolan utan också i bibelläsningen. Heja på!

 

 

 

Fortsätt läs mer
2310 Träffar

Vad drömmer jag om egentligen?

Vad drömmer jag om egentligen?

Jag har haft förmånen att få delta i Bibelsällskapens världsmöte. (Läs gärna våra dagsrapporter på bibelsällskapet.se)

Det som kanske gjorde starkast intryck på mig var drömmar, visioner och hopp (temat var förresten det levande hoppet). Dels fick vi höra berättelser från förföljda kristna och hur Bibelsällskap, tex i Egypten, svarat med antivåld på grova påhopp (se exempel här). Men det delades också många positiva nyheter om folk som fått sin dröm om en egen bibelöversättning förverkligad och om liv som blivit förändrade till följd av detta arbete. Jag låter mig själv fundera på frågan: "vad drömmer jag om?".

I Sverige har vi Bibeln på vårt språk, flera varianter till och med, vi är inte systematiskt förföljda (även om de finns de som får lida för sin tro). Jag får som svensk, vilket jag tackar Gud för, leva i en fredlig del av världen. Men jag tappar också en dimension av att leva av Guds nåd och på hans löften. Missförstå mig inte, jag längtar inte efter att bli förtryckt, men jag jag undrar vad som är min dröm?

För att bli konkret försöker jag därför tänka på min relation till Gud, och då specifikt min bibelläsning. Vad drömmer jag om på det området? Det finns drömmar, dels om att få dela med mig, men framför allt om att få komma närmare Gud genom läsningen. Och närmare kan man alltid komma, steg för steg och dag för dag. 

Tillslut landar jag i Bibeln själv, tänk att det till och med i på denna fråga finns ett svar i form av en bön. Det får min bön den närmaste tiden:

Hur kan en ung man bevara sitt liv rent,

så att han håller sig till ditt ord?

Helhjärtat vänder jag mig till dig,

låt mig aldrig villas bort från dina bud.

Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta,

så att jag aldrig syndar mot dig.

Herre, lovad vare du!

Lär mig dina stadgar.

Ps 119:9–12

Fortsätt läs mer
2657 Träffar

Bibeln, arkeologi och historia!

Bibeln, arkeologi och historia!

Nyligen besökte Liselottte och jag British Museum i London. Det är så spännande att se hur arkeologiska fynd fint bekräftar Bibelns berättelser! Bilden till inlägget visar Kyros cylinder eller Kyroskrönikan som är en cylinder av lera, daterad till 500-talet f. Kr. Den upptäcktes i slutet på 1800-talet i Babylon.

Här skrev den persiske kungen Kyros II information om sin härstamning, sin seger över Babylonien och de förtryckta folkens befrielse. Proklamationen, som utfärdades 538 f.Kr. handlar om religionsfrihet och rättstrygghet. vilket gjort att delar av texten också finns ingraverad över ingången till FN-högkvarteret.

Framförallt tycker jag att den är intressant eftersom den bekräftar Bibelns berättelse hur Kyros låter judarna återvända till Israel och bygga upp templet igen som man läser i Esra, där Serubabel är med i den första gruppen!

Det finns fler spännande fynd från den gamla staden Babylon som idag ligger belägen i Irak, fem mil söder om Bagdad. I Berlin på Pergamonmusset finns en av de åtta portarna från Babylon uppsatt.

Tyska arkeologer grävde fram den i början på 1900-talet. De blåglaserat tegelplattorna var fint numrerade på baksidan så det var lätt att rekonstruera och bygga upp porten på nytt. Det var Nebukadnessar II som byggde porten 575 f.Kr. När man går igenom porten i museet så är det samma port som bla Daniel, Hananja, Mishael och Asarja med största sannolikhet gått igenom.

Delar av de tyska utgrävningarna finns även i Sverige. År 1931 köpte Röhsska museet i Göteborg två glaserade tegelreliefer, ett lejon och en drake från just denna port!

Passa gärna på att besöka något museum under sommaren och upplev Bibeln. I Småland finns t.ex. Eva Spångbergs gård med bibliska träfigurer och en modell av det andra templet i Jerusalem.

På sidan www.bibelatlas.se finns en karta med muséer, nationalparker och platser som har Biblisk relevans. Där finns adresser och mer information!

Fortsätt läs mer
3324 Träffar

Våga hoppa!

Våga hoppa!

Temat för detta inlägg är att våga hoppa. När detta skrivs befinner vi oss mitt mellan Himmelsfärd och Pingstdagen. I Kyrkoåret är det lite som i vakuum. Jesus har lovat att hjälparen ska komma men den har ännu inte kommit.

Vi läser att lärjungarna var samlade i bön. Jag vet inte vad din bild av bön är, men under en lång tid hade jag en inre bild av några få rädda lärjungar som satt längs med väggarna i det övre rummet med knäppta händer och bad oavbrutet i en veckas tid, tills helt plötsligt den Helige Ande föll på pingstdagen…

När vi läser texterna lite mer noggrant framkommer en annan bild på hur de väntade på det som de ännu inte fått, eller formulerat utifrån temat – vågade hoppa!

I avslutningen på Lukasevangeliet står det att efter de sett Jesus fara upp till himlen återvände de till Jerusalem uppfyllda av stor glädje (Luk 24:52). Tidigare i Joh 20:19 läser man att de var samlade med låsta dörrar rädsla för judarna. Denna rädsla verkar nu var förbytt mot hopp och glädje, trots att de ännu inte fullt ut fått vad de väntade på! Jesus hade redan samma dag han uppstått andats på dem och sagt "Ta emot den helige Ande" (Joh 20:22).

Ibland kan vi också befinna oss i denna situation, vi väntar på något som vi blivit lovade. Bibeltexterna hjälper oss också förstå vad de gjorde när de vågade hoppas på den utlovade Helige Ande.

I samlingen fanns både män och kvinnor (Apg 1:15). Vi förstår att man också måste läst och bett ur Psaltarpsalmerna eftersom en av dagarna citerar Petrus från Psalm 109:8 ”Låt hans ämbete tas av en annan”, som skäl för att Mattias väljs som ersättare för Judas. Viss tid måste ha tagits för att ta fram de två kandidaterna Josef Barsabbas och Mattias, kasta lott osv.

Bibelläsning, gemenskap och bön hör ihop, se Apg 2:41!

På pingstdagen innan klockan 09.00 var man i Salomos pelarhall på tempelområdet för att fira Shavout – som både var en skördehögtid och en tid då man påminde om hur Mose fick Gudsordet skrivet på stentavlor. Nu förstod man att det som profeterna talat om gick i uppfyllelse:

"Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem." (Hes 36:26-27)

När man där fick gå in i något nytt hade grunden hade lagts i Gudsordet, gemenskapen och bönen. Det fanns en andes enhet, det fanns troende om längtade och verkligen var villiga att ta steg i tro den där dagen för snart två tusen år sedan.

Jag hoppas och längtar också efter att vara redo för vad Gud vill göra i vårt land idag. Det känns fantastiskt uppmuntrande att få vara med i Anta Utmaningen och få tillsammans med andra få längta efter bli använd av Gud för att nå ut med evangeliet - det glada budskapet!

Fortsätt läs mer
3710 Träffar

Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans ...

Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans ...

För ett par år sedan var jag med i en bönegrupp som bestod av 6 personer, alltså en inte så stor grupp. Vi brukade samlas en kväll varannan vecka och vi turades om att leda gruppen så att alla fick ”sin gång” vid var sjätte böneträff. Nu hade turen kommit till mig och jag funderade och bad över hur jag skulle leda gruppen denna gång. Efterhand bestämde jag mig för att göra något som ganska tydligt skulle avvika från mönstret. Vanligtvis brukade vi sitta hemma i någons mysiga vardagsrum när vi bad men inför ”min” träff kände jag alltså att vi skulle göra något annorlunda.

Antenner upp!

Sagt och gjort. När alla hade samlats så förvånade jag alla genom att säga att vi skulle ta med oss våra Biblar och gå ut på vår altan. När vi väl kom ut så gav jag dem ungefär följande instruktion: ”Nu skall vi testa att gå på en liten bönevandring. Var en tar med sig sin Bibel och går iväg på egen hand. Om 30 min. återsamlas vi vid Krokslättsvallen (ligger c:a 10 min. promenad från oss om man går raka vägen i lugnt tempo). Ta nu en lugn och skön promenad och tänk att det är Jesus och du som är ute och går. Var öppen för om du får något särskilt intryck som du tar fasta på under promenaden och läs gärna i din Bibel någon eller några gånger under vandringen. Jag brukar själv försöka gå på en bönepromenad en gång per dag och då försöker jag göra det till en stund på dagen då jag särskilt tydligt försöker ”fälla upp antennerna” för att lyssna in om det är något särskilt i Bibeln som läggs på mitt hjärta.” Efter att jag gett dem denna uppmaning så sände jag iväg dem med uppmaningen att jag skulle möte dem vid idrottsplatsen 30 min. senare. Min kära grupp såg lite lätt förvirrad och överrumplad ut där de stod ute på altanen men iväg gick de i alla fall.

Inte en syl i vädret

Jag ska villigt erkänna att jag var lite orolig för hur det skulle gå. Skulle det verkligen ”funka” och skulle de uppskatta promenaden eller skulle de bara tycka att det var högst onödigt att lämna den sköna värmen i vårt mysiga vardagsrum? Efter 30 min. mötte jag så upp gruppen vid den angivna mötesplatsen.  Min kära grupp kom från olika håll så det var uppenbart att de hade lytt min uppmaning att gå en och en. Alla såg mer eller mindre tankfulla ut där de nu kom fram till mig. Sedan blev det ganska trist….för mig alltså, för jag fick knappt en syl i vädret Jag tycker mig minnas att jag hade tänkt ut något riktigt klyftigt att säga till alla men det fanns liksom inte plats för det. Istället så började de ivrigt att dela allt de hade varit med om under ”sin” halvtimmes bönevandring med Bibeln i hand. Alla hade de tagit emot värdefulla intryck och Bibelord efter Bibelord togs upp och diskuterades där vi stod och det var uppenbart att möjligheten att få dela det man varit med om, i stillheten tillsammans med Bibeln, upplevdes som extremt värdefull.

Dela Ordet!

Här tänker jag att vi har ett bra exempel på hur givande det oftast är när vi delar erfarenheter från våra ”Bibelvandringar” med varandra. Mitt exempel kom från en grupp på sex personer som först sändes ut på en halvtimmes bönepromenad men jag tror att det går att göra ännu enklare än så. Det räcker om du finner en annan person som också tycker att det är intressant att läsa Bibeln. Då kan ni t.ex. bestämma er för att ni tar en kvart i tystnad då ni båda läser antingen samma Bibelställe alt. att ni läser helt olika Bibelställen. Efter det tar ni en kopp te/kaffe och så sätter ni er ner och börjar med att låta var och en av er beskriva vad det är för text ni läst. Därefter kan ni gå vidare och börja dela olika intryck som ni fick när ni läste texten- Här tänker jag att det kan vara allt ifrån Aha-upplevelser till frågor till om ni någon gång fick en förnimmelse att Gud själv ”lyste upp” någon vers som en hälsning till just dig in i ditt liv där du är. Jag tror att detta kan vara ett oerhört rikt sätt dels att umgås men också att få ny näring in i sin Bibelläsning och därmed in i sitt liv som kristen!

 

Fortsätt läs mer
2286 Träffar

Olika men samma sort

Olika men samma sort

Olika men samma sort
Jag läser nu både Domarboken och Johannesevangeliet. Kontrasterna mellan dessa böcker är stora. I Domarboken är det som om gapet växer mellan det Israel som följde Mose ut ur slaveriet i Egypten och det nuvarande folket som bosatt sig i löfteslandet. Har de alldeles glömt sitt ursprung och sin Gud?

Fortsätt läs mer
2447 Träffar

Du blir som du umgås

Du blir som du umgås

Egentligen var det en självklarhet, men likväl hade jag inte reflekterat över det. För några år sedan (kanske har jag redan berättat om det här i AU-bloggen) så kom jag till insikt om en sak i mitt eget liv.

Jag reser mycket i tjänsten, både dagligen till jobbet och en del längre resor. Eftersom jag inte kan läsa  på bussar så brukar jag spendera stora delar av tiden till att lyssna på olika saker. Det kunde vara ljudböcker eller musik, men under en period var det väldigt mycket Spanarna och Vetenskapsradion historia. Båda programmen är på ett sätt nyttiga att lyssna på och de är underhållande.

Vad jag inte tänkte på var att det jag fyllde mina öron med skulle påverka mitt liv. Det är väl en självklar tanke och logisk slutledning men efter ett halvår så gick det upp för mig. I var och varannan konversationen hörde jag mig själv säga "Jag hörde en sak på Spanarna på tal om det..." eller "Visste du att på 1600-talet...". Och plötsligt slog det mig att Spanarna och Vetenskapsradion historia hade blivit min referensram till mina samtal. När jag kom på det så riktade jag om mitt lyssnande till att även innehålla undervisning och bibeltext, och som du gissar så blir det en skillnad. 

Daglig bibelläsning har samma innebörd, långsamt och under tid så tror jag vi "blir som vi umgås". Sakta så börjar värderingarna förskjutas och bibelord kan "poppa upp" i våra samtal eller när vi ska reagera på något som händer. I mitt liv så händer det oftare att jag nu säger: "På tal om det så läste jag en sak i Bibeln här om dagen... ". 

Egentligen är det ju som jag skrev logiskt, men ändå kan vi tappa bort det. Så min utmaning till dig idag får bli om det finns någonting i ditt liv, som i sig kan vara gott, men som fått ta lite för stor del på bekostnad av något som bygger upp dig. 

Olof Brandt, generalsekreterare Bibeln idag

 

Fortsätt läs mer
2387 Träffar

"En gammal mans bön"

"En gammal mans bön"

Bibelöversättning 1982 har en fin rubrik på Psaltarpsalmen 71: Den heter där "En gammal mans bön".

Idag är det den söndag som på ett särskilt sätt handlar om att växa. Inte växt vad gäller skostorlek och hattnr, utan en växt till vår invärtes människa. Bibeln talar om denna märklig växt! Johannes döparen säger att "Det är som sig bör att han(Jesus) växer till och att jag förminskas!" Joh 3:30. En kristen människas växt handlar inte om att musklerna sväller, inte heller de andliga musklerna - en kristen människa växer enligt Johannes  "nedåt" för att Jesus ska kunna bli större, få ta större plats i mitt liv.

Den gamle, som beder i Psaltarpsalm 71, har inte gett upp, han vill växa! Tycker inte alls att han/hon är så gammal så nu är det meningslöst att fortsätta att drömma, att läsa bibeln, att bedja. Titta vad den som åldras säger i Psalt 71:14, "jag ska alltid hoppas och prisa dig, om och om igen..." Ibland bli det ju så för den som åldras att man upprepar sig...det verkar också vara psalmistens erfarenhet,,,jag ska prisa dig "om och om igen!"

Och, kan du se vad den som åldras beder i Psaltaren 71:21? Fantastiska ord! "Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen!" Det betyder att när vi åldras så behöver det alls inte innebära att vi på ett andligt sätt stannar i växten, tvärtom, vi får be med psalmisten, Låt mig växa till alltmer!!

En fin uppmuntran just på den söndag som handlar om att växa i tro! En hälsning från en äldre person, anonym författare till Psaltarpsalm 71!

 

Fortsätt läs mer
2595 Träffar

Att tolka det man läser

Att tolka det man läser

Vi tolkar alla texter vi läser, vare sig vi är medvetna om det eller inte. I brevet från skattemyndigheten får vi en saklig och korrekt text. Vi kan inte säga att siffran med vår skatt är en poetisk tolkning som inte ska tas bokstavligt! Vi förväntar oss inte heller att hitta en avslutande ordvits. När jag skriver ett brev till en god vän formulerar jag mig mer familjärt, än om jag kontaktar någon för första gången.

På samma sätt är det med Bibeln. I ett evangelium skrivet av skattmasen Matteus förväntar man sig att hitta mycket siffror och en korrekthet, medan ett brev från Paulus till sin yngre medarbetare Timoteus som han rest tillsammans med under många år har en mer familjär ton.

Det finns många olika sätt att närma sig en text. Det akademiska ordet för hur vi tolkar en text är hermeneutik. Ordet härstammar från den grekiska mytologin, där Hermes var budbäraren som framförde gudarnas budskap till folket. Hermes omnämns faktiskt i Apostlagärningarna. I Lystra trodde man Paulus var Hermes, eftersom det var han som förde ordet medan Barnabas ansågs vara Zeus, se Apg 14:12.

I detta blogginlägg tänkte jag ta en enkel modell som jag fastnat för som en hjälp för att tolka Bibeln. Man kan tänka sig att man har tre boxar där man kategoriserar och lägger det man läst.

Box 1 – gäller alltid, alla kulturer, alla personer

Den första boxen lägger jag saker som gäller i alla kulturer och världsdelar, det gäller oavsett om man är gammal eller ung, bor i Sverige 2016 eller i Rom år 50 e.Kr. osv.

Ett sådant exempel är hur man blir frälst. Genom hela Bibeln ser vi att det är samma svar. Abraham blev rättfärdig genom tro, inte gärningar. I Hebreerbrevet finns en lång lista på GT hjältar som trodde på Gud. Rövaren på korset bekände sin tro på Jesus. Paulus skriver uttryckligen i Efesierbrevet att vi är frälsta av nåd, det är en gåva från Gud, inte gärningar för att ingen ska kunna skryta och bli högfärdig.

Ett stycke som Johannes 3:16 lägger vi i box 1 – det gäller alla, i alla tider!

Box 2 – gäller en viss person, en viss kultur

I box nummer två hamnar saker som verkar röra en specifik person eller situation. När Jesus sade till Petrus att lägga ut näten på andra sidan, eller gå ner i sjön och hitta ett mynt i en fisks mun var det ett ord till en person vid en viss tid. Hade vi tagit detta bokstavligt skulle vi alla flyttat ner till Galileiska sjön, köpt en båt och kastat ut nät på den andra sidan.

Ett annat exempel är när Paulus uppmanar kvinnorna i Korint att ha någonting på huvudet när de ber och profeterar, så verkar det ha varit något som gällde den kulturen. Det är något som nämns en gång i ett brev.

Box 3 – det finns en bakomliggande princip

När Jesus inleder den sista måltiden i handling och tvättar lärjungarnas fötter illustrerar han principen om att betjäna varandra. Trots att Jesus säger direkt efter denna handling i Joh 13:15 ”att han har gett oss detta exempel för att vi ska göra som han gjorde”, är det inte så vanligt med fottvagning i våra kyrkor innan nattvarden. Varför gör vi bokstavligt som Jesus gjorde med brödet och vinet, men väljer bort att fysiskt tvätta varandras fötter, trots att Jesus sade att vi skulle följa hans exempel?

Självklart förstår vi att i den delen av världen där det är dammigt och varmt var det en praktisk nödvändighet att tvätta fötterna innan måltiden, det blev liksom trevligare att äta om inte fötterna luktade illa! Denna uppgift vara den lägsta uppgiften och utfördes av en slav. Vi förstår att med detta visar Jesus på ett praktiskt sätt att vi ska betjäna varandra och tar till oss den bakomliggande principen. Vi lägger alltså stycket i Joh 13:4-17 i box 3 - det finns en bakomliggande andlig princip!

Vad avgör vilken box vi lägger saker i?

Hur gör man då för att avgöra vilken box vi lägger ett stycke vi läser ur Bibeln. Nedan följer några olika frågeställningar man kan ha med sig i sin Bibelläsning.

1) Vad säger Jesus?

Paulus skriver att Jesus är den osynlige Gudens avbild i Kol 1:15. Det grekiska ordet för avbild är ”eikon” och vårt ord ”ikon” härstammar från detta ord. Ordet beskriver det porträtt en konstnär hade målat, eller en skulptur som avbildade en person. Vi kan inte se Gud (som är Ande, se Joh 4:24), men Jesus är som ett porträtt som avbildar honom. Vi kan se Gud i Jesus.

När vi studerar vad Jesus sade, gjorde och hur han bemötte människor hjälper det oss att se hur Gud ser på en sak. Det Jesus lärde och gjorde väger tungt när vi ska avgöra vilken box vi lägger något i.

2) Vad säger andra Bibelställen?

Vad hjärtat är fullt av talar munnen (Luk 6:45). Om något är viktigt så kommer det nämnas flera gånger i Bibeln. Om samma sak upprepas gång på gång i olika kulturer i olika tider, tyder det på att det är något som alltid gäller (box 1). Om det är något som bara nämns en gång i en specifik situation, så är det troligt att det var riktat till en person eller en viss kultur (box 2).

3) Bakgrund - dåtida kultur/geografi/kontext/typ av litteratur/ordval

Det hjälper att känna till den dåtida kulturen. Att Jesus överhuvudtaget talar med kvinnan vid Sykars brun i Johannes 4 var något som gick emot den dåtida kulturen. Män talade inte offentligt med kvinnor, särskilt inte en rabbin. Geografin spelar också roll i tolkningen. Att händelsen utspelar sig på samariskt område vid deras heliga berg Gerizim och att konflikten mellan samarier och judar går tillbaka till 700 f.Kr. hjälper oss att förstå den laddade situationen.

När Paulus skriver att kvinnor ska ta emot undervisning i stillhet i 1 Tim 2 kan det hjälpa att förstå att det var även så rabbiner tog emot undervisning, se Jes 41:1; Hab 2:20; Sak 2:13. Den kända strofen från Psalm 46:10 visar på denna gudfruktiga attityd: "Bli stilla och besinna att jag är Gud" och gäller både män och kvinnor.

Om ett grekiskt/hebreiskt ord är vanligt och är väl definierat eller används bara en gång och kan ha flera betydelser avgör hur man ska tolka en vers.

4) Helige Ande / bön / Tillsammans

När Johannes skriver sitt evangelium stannar han upp i berättelsen under den sista måltiden. I samtalet under den kvällen förmedlade Jesus de viktigaste sanningarna för lärjungarna innan han lämnande dem. Han sade att hjälparen, den helige Ande, ska lära er allt, och han ska påminna er om allt jag har sagt er (Joh 14:26). När vi läser Bibeln, som är utandad av Gud (2 Tim 3:16), hjälper den Helige Ande oss att förstå Bibeln.

Det är också intressant att det står att den Helige Ande ska påminna er [plural]. Det finns en aspekt av att läsa Bibeln tillsammans, och därför är grupper som Anta Utmaningen ett forum där den Helige Ande kan hjälpa oss att påminna om vad Bibeln säger.

5) Objektivitet / Ödmjukhet

Väldigt ofta kommer vi in i ett Bibelställe med en färdig åsikt, och vill tolka den på ett visst sätt utifrån vår tradition, bakgrund och samtid.

Jakob citerar Ords 3:34 när han skriver (Jak 4:6):

Gud står emot de högmodiga,
    men ger nåd (favör) till de ödmjuka.

Nästa vers säger:

Underordna er därför Gud.

Vilket för oss in på den sista punkten.

6) Applikation

Den viktigaste punkten av dem alla är att ställa sig frågan – vad betyder det här för mig idag? Och sedan agera på Guds ord. Om jag bara är en hörare, men inte gör vad Bibeln säger, spelar det ingen roll om jag kan Hermeneutikens sju regler och kan citera Bibeln från början till slut… Mitt tal och mitt liv blir som en skrällande cymbal.

Fortsätt läs mer
3448 Träffar

Hur kan de gudlösa klara sig så bra?

Hur kan de gudlösa klara sig så bra?

Hur kan de gudlösa klara sig så bra?
Den här veckan har jag läst en av Bibelns mest aktuella och kraftfulla texter. Jag tänker på den 73: e psalmen. Tretusen år har kanske gått sedan den skrevs och ändå är den så rykande dagsaktuell. För vem har inte funderat över att det nu i livet syns så lite skillnad mellan de som har en gudstro och de som inte bryr sig om Gud.

Inte bara det att det inte ser ut att vara nån skillnad i hur man lyckas med livet, vad värre är, det är som om de gudlösa som föraktar Gud och hädar honom lyckas bättre och har det bättre. De ser i allra högsta grad välmående ut. De drabbas inte av olyckor eller sjukdomar. Borde det inte vara tvärtom, att Gud håller lidandet borta från sina barn medan andra drabbas? Borde inte Gud låta sin rättvisa synas redan nu? Ja, hur kan det vara så orättvist! Jag fattar inte hur det funkar. Gud, du är inte enkel att förstå.


 Ungefär sådär resonerar Asaf, psalmförfattaren till Ps 73. Känns det bekant? Det är inte bara välkänt, det är på pricken så vi alla någon gång funderat. Kristna livet borde ligga på plus, synligt innan himlen och saligheten hos Gud. Åtminstone borde väl andelen lidande och svårigheter vara mindre.
 Den där tanken att Gud tappat greppet och inte längre styr ligger nära till hands. Bryter jag mot sabbatsbudet får jag inte magsjuka. Otroheten kan ge många negativa följder men inte låter Gud blixten slå ner på mig? Hädiska ord mot Gud ger inte muncancer.
 Men nu invänder någon: finns det inte exempel i Bibeln på just att synden straffar sig? Se hur det gick för Ananias och Sapfeira. Både Herodes och Nebukadnessars högmod ledde till fysiska åkommor enligt Apostlagärningarna och Daniels bok.


 Men Asafs vändpunkt kom inte genom att Gud plötsligt började straffa syndarna. Det var när han såg vad deras liv mynnade ut i som insikten och förtröstan kom tillbaka. De gudlösas slut, vad avsaknaden av tro och tillit till Gud leder till, där fanns vändpunkten. Asaf ”Insåg hur det går med dem”, v 17.


Här byter psalmen tonart. Från protest och tvivel till triumf och lovprisning. Men det är ingen lättsam lösning. I Nya testamentet talar Jesus om den dubbla utgången och det är en omdiskuterad lära. Men tro och otro har sina konsekvenser. Tron kan vara bävande och svag (jfr vers 26, ”Min kropp och mitt mod må svika”) men har sin styrka i sin riktning: tillit till Gud och hans nåd. Tro i sig räddar ingen men den förlöser Guds nåd som räddar. Detta är evangelium. Vi anar det här i Psaltartexten. Asaf låter som en benådad syndare när han säger: ”Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden”, vers 25. Nu slipper han dessutom jämförandes gissel.


Tack Gud för ditt ord som fortsätter att vara aktuellt och uppbyggligt efter årtusenden.

 

Fortsätt läs mer
Taggad i:
3076 Träffar

Om att "äta sig hungrig" eller "svälta sig mätt"

Om att "äta sig hungrig" eller "svälta sig mätt"

Jesus talar om en illasinnad tjuv i Joh.10:10 "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda." Den värsta tjuven i Bibeln, enligt Jesus, är naturligtvis den onde själv som Jesus kallar för "lögnens fader". I ett Bibliskt perspektiv så råder en här en märklig dubbelhet när det gäller den onde. Å ena sidan så är den onde redan besegrad genom Jesu försoningsdöd och uppståndelse. Å andra sidan så rasar han just nu här på jorden för att "han vet att hans tid är kort" (Upp 12:12).

Om nu den onde bl.a. beskrivs som en tjuv- Vad är det då han vill stjäla? Jag kan tänka mig få saker han är så intresserad av att stjäla som den tid vi ägnar åt Gudstjänsten, Bibeln, bönen och den kristna gemenskapen (Apg. 2:42). Jag märker t.ex. på mig själv att när jag börja ägna mindre tid och uppmärksamhet på Bibelläsningen så infinner sig snabbt en obehaglig mättnadskänsla- Det är som att jag tappar den där riktiga aptiten efter att äta Guds Ord. När den fadda mättnaden infinner sig så blir det lätt så att jag prioriterar allt annat före att läsa Bibeln. I vardagen skjuts då Bibelläsningen lätt bakom allt annat jag skall göra och till sist tänker jag sömnigt att jag kanske borde läsa en vers eller två men när jag är i det tillståndet är det väldigt lätt hänt att kudden och madrassen vinner dragkampen mot allt annat:)

Å andra sidan så är den vår himmelske Herre ytterst intresserad av att allt mer ge oss en hunger efter honom och hans ord! Många, många Bibeltexter talar om hur den helige Ande vill mana fram en allt starkare, glupande hunger efter att "äta" mer och mer av Guds Ord. Ju mer man äter desto hungrigare blir man- och det på ett underbart sätt:) Det finns också många, många Bibeltexter som handlar om vilken VÄLSIGNELSE Bibelordet kan få befrukta oss med om vi bara väljer att ge det ett litet utrymme i vår vardag:) "HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger nytt liv åt själen. HERRENS vittnesbörd är sant, det ger vishet åt enkla människor. HERRENS befallningar är rätt, de ger glädje åt hjärtat. HERRENS bud är klart, det ger ljus åt ögonen....(Ps. 19:8ff)

 

Fortsätt läs mer
3774 Träffar

Att inte trassla in sig i för mycket detaljer

Att inte trassla in sig i för mycket detaljer

När man får en vägbeskrivning är det bra att ha en översikt på sin resa. Hur långt bort är målet, åt vilket väderstreck, vilken huvudväg ska man åka på och vilka större städer ska man passera är information som hjälper mig att hamna rätt.

På samma sätt kan det vara bra att ha en översikt när man läser Bibeln, så vi inte viker av på små vägar och trasslar in oss i detaljer och förlorar huvudriktningen.

Jesus säger vid ett tillfälle ”ve er”, som inte är ett skällsord utan ett uttryck för intensiv förtvivlan och uppriktig sorg, till några som gått vilse i detaljer om små kryddväxter som helt skymde sikten från de viktigare delarna i lagen - rättvisan och barmhärtigheten och troheten. (Matteus 23:24-25)

I det här inlägget vill jag ta upp några Bibelord som hjälper oss att hålla rätt riktning när vi läser Bibeln!

Gud är god och vill ha en relation med sin skapelse

Genom hela Bibeln kan vi se att Gud söker att få en relation med människan och att det är en kamp om människors liv.

Herren är god, hans nåd (lojala kärlek) varar för evigt, och Han är trofast från generation till generation. (Psalm 100:5)

 

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Förstår vi att Gud är god och alltid vill oss vårt bästa, och att den onde vill oss illa - hjälper det att hålla riktningen!

 

både bra och dåliga exempel från människors liv

Efter varje Bibelvers står det inte – det var bra, eller det var dåligt! Ofta får vi följa människors handlingar och deras liv illustrerar andliga sanningar.

Ett sådant exempel är Josef och Juda. Kapitel 37-50 i Första Mosebok handlar om Josef och mitt i den berättelsen kommer kapitel 38 om Juda. Till en början kan det verka som berättelsen avbryts, men istället förstärks den. Judas frestelse på det sexuella området ställs i kontrast till Josefs frestelse på samma område och läsaren kan jämföra hur de båda hanterar dessa frestelser. Mitt i kapitel 38 ger Juda efter för frestelsen och beviset som Tamar har är hans signetring, kedja och stav (38:18). Centralt i kapitel 39 står Josef emot frestelsen. Han flyr men Potifars fru tar hans mantel som hon använder som ett falskt bevis för att anklaga honom (39:12).

 

Bygg inte en teologi på bara en vers

Summan av Guds ord är sanning (Ps 119:160)

Om Bibeln ofta talar om något är det är viktigt. Om något bara nämns någon gång är det troligen inte en huvudfråga och inte lika viktigt.

NT förklarar ofta GT

Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år fullkomna dem som träder fram. (Heb 10:1)

Detta [högtider, nymånader och sabbater, se vers 16] är bara en skugga av det som ska komma, verkligheten själv (själva kroppen som skuggan kommer ifrån) tillhör Kristus. (Kol 2:17)

Jesus finns med i Gamla Testamentet - Jesus själv använde sig av GT för att förklara för Emmausvandrarna vad som stod om honom där. Sedan började han från början med Moseböckerna och gick vidare genom alla profeterna och förklarade för dem vad som står om honom i Skrifterna. (Luk 24:17)

I släkttavlan för Jesus i Matteus första kapitel återfinner vi även Juda och Tamar (som hade ett trassligt förhållande minst sagt). Här ser vi Guds stora frälsningsplan att i Jesu jordiska släkttavla finns det värsta av värsta missförhållanden, han bar all världens synd på sig och har berett en frälsningsväg!

GT förklarar ofta NT

Ofta används uttryck från GT i NT. När vi går tillbaka till sammanhanget där citaten hämtas hjälper det oss i förståelsen. Ett sådant exempel är i Rom 12:20 där det står:

Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.

Vad menas med att "samla glödande kol på någons huvud"? Är det att skapa en brännande smärta på din fiendes huvud?

Utifrån sammanhanget måste det vara något positivt och gott eftersom nästa vers talar om att besegra det onda med det goda. Paulus var väl förankrad i Gamla Testamentet och citerar här Ords 25:21-22 där detta ordspråk ingår i ett stycke med flera ordspråk där något fysiskt beskriver något emotionellt. Att ta av sig sina ytterkläder en kall dag illustrerar hur okänsligt det är att sjunga glada sånger till någon som har sorg, se Ords 25:20. Nordanvinden jämförs med skvaller i Ords 25:23. På samma sätt talar de glödande kolen om det känslomässiga obehag din fiende känner när hans samvete väcks till liv när du behandlar honom väl. De goda gärningarna bränner i hans samvete över den orätt han gjort dig och leder förhoppningsvis till att han ångrar sig och återupprättas.


Läs Bibeln tillsammans

Salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia… (Upp 1:3)

Under de första 1500 åren hade de första kristna inte egna Biblar. När man skickade runt Uppenbarelseboken, som var en skriftrulle, så läste man den högt i församlingen. Bibelläsning var något som gjordes gemensamt – och det var saligt!!!

Paulus samtalade därför (förde en dialog) med judarna i synagogan och med dem som vördade Gud, och dessutom varje dag på marknadsplatsen (torget, grekiska "agora") med dem som han träffade där. (Apg 17:17 Svenska Kärnbibeln)

När Paulus undervisade i synagogan och på torget så används det grekiska ordet dialegomai. Det innebar att man förde ett samtal om tron. Att få samtala om Bibeln är något bra och det är därför jag tycker om Anta Utmaningen.

Det är dock viktigt att ha en grund i Bibeln i dessa samtal. I Paulus andra brev till Tessalonike får Paulus uppmana de troende att inte plötsligt tappa fattningen och skrämmas. Den hårda förföljelsen av de kristna i detta område, tillsammans med falska profetiska ord, rykten och brev hade gjort att man trodde att Herrens dag redan inträffat och att de levde i vedermödan. (2 Thess 2:1-2)

Anledningen att de så snabbt hade blivit vilseledda kan bero på att de inte var förankrade i Skriften. I jämförelse hade de troende i Berea, strax söder om Tessalonike, ett ädlare sinnelag eftersom de varje dag forskade i Skrifterna för att verifiera och själva förstå vad Paulus sagt, se Apg 17:11. I Berea, till skillnad från tessalonikerna, trodde man inte bara på något påstått ord eller brev om det inte stämde med Bibelns budskap.

Låt oss fortsätta läsa Bibeln tillsammans här i Anta Utmaningen och ha goda samtal!

Fortsätt läs mer
3994 Träffar

Upp igen!!!

Upp igen!!!

Ett bibelord som jag älskar och ofta tar till för min egen tröst och till tröst för andra, är från Ordspråksboken 24:16.

Jag har en särskild avdelning längst bak i min bibel, där jag antecknat bibelställen som jag absolut inte vill glömma, eller tappa bort, där står detta:

 ”Den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen!”

Kanske det bibelordet kan vara en beskrivning av en Vasaloppsåkare också, en sådan som Antagit Utmaningen att vara en regelbunden bibelläsare….men så händer det olika saker i våra liv och plötsligt så har vi fallit i skidspåret…inte en gång utan många gånger, sju gånger säger Ordspråksboken.

Så bra att det står just sju…det är både ett gudomligt tal och ett oändligt tal. (Kommer du håg Jesu ord om hur många gånger man ska förlåta…..7 x 70 gånger, dvs ett oändligt antal gånger.)

Det är inte roligt för en Vasaloppsåkare att falla. En gång eller två gånger går väl an...men sju gånger...Och det är inte roligt för en bibelläsare heller, att inte lyckas med den läsning man önskade.

Bibeln är alltid realistisk, den beskriver inte en idealiserad drömtillvaro, där vi människor alltid lyckas med allt gott och fromt som vi företar oss. Bibelns Herre vet att vi faller ibland, även om vi har de allra bästa föresatser. Det är skönt att Herren vet, då behöver jag aldrig låtsas inför honom i  alla fall! Men, det bästa är att den som faller i ”Skidspåret” aldrig behöver bli liggande!

 

Vilken härlig bild vi får, tänk på en Vasaloppsåkare som faller – inte bara en gång, eller två gånger…utan sju gånger - och som efter varje fall, reser sig upp igen, borstar av snön, rättar till utrustningen , kollar över skidorna – och tar ny fart i spåret!

Känner du igen dig i denne Vasaloppsåkare, ligg inte kvar i snön då, utan res dig upp igen i Jesu namn och ta ny fart i din bibelläsning!

/Berit Simonsson

Fortsätt läs mer
3072 Träffar

Utsikten – mer än vackra vyer

Utsikten – mer än vackra vyer

Jag vet inte var det kommer ifrån men dragningen finns hos mig mot torn och höga höjder. Som liten satte jag skräck i mina föräldrar genom att klättra skyhögt i träden. Jag får inte svindel. Min familj har lärt sig att om vi på en semesterresa kommer till ett torn av något slag så bör man åka eller gå upp i det. Höjder, kullar och berg är också enligt min läggning till för att bestigas. 

Det är inte de vackra vyerna som lockar mig främst. Jag uppskattar sceneriet från både Eiffeltornet och Utsikten i Huskvarna, men mer lockande är den koll man får genom att se landskapet ovanifrån. Från utsiktspunkten blir en stad begripligare. Gator, parker och huskomplex sätts i sitt sammanhang och man förstår hur allt hänger ihop. Flera timmars springande på markplanet kan aldrig uppväga ett ögonkast från hög höjd. Utsikten förklarar verkligheten på ett nytt sätt. 

Bibelläsaren behöver sina utsiktspunkter. När de fem Moseböckerna är genomlästa är det ett utmärkt tillfälle att stanna upp och kasta en blick på bibelböckerna ”ovanifrån”. Plocka fram en bibelhandbok och läs om Bibelns första böcker översiktligt. Läsdetaljerna du har plockat med dig från den dagliga läsningen kan sättas in i sitt sammanhang; du får en översikt som hjälper dig förstå. 

Psaltaren är en annan tacksam bok att se på ur örnperspektivet. Vi har gjort reklam för ”The Bible project” tidigare, och jag kan inte nog stryka under hur välgjorda dessa youtube-filmer är. Där får du utmärkta översikter – en av mina favoriter är just översikten till Psaltaren. 

Ibland kan ett enskilt bibelställe bli en utkikspunkt som öppnar vårt synfält. När David och hans män råkar ut för ett rövarband bland amalekiterna, står det följande följande: David var hårt trängd: folket hotade att stena honom, eftersom alla var förbittrade för sina söners och döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren, sin Gud, 1 Sam 30:6. Hos krigaren David får vi se en sida, en innersida, som avslöjar hans fördolda liv med Gud. Där fanns kraft och mod att hämta och inte minst en stillad oro. En sådan vers kastar ljus över hela Davids liv; stridsman och psalmförfattare i en och samma person.

Ta vara på höjderna. Det krävs att vi stannar upp och ser oss omkring. Belöningen kommer. 

Lästips: Lilla Bibelguiden av Anders Sjöberg

/Anders Blåberg

 

Fortsätt läs mer
2956 Träffar

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se