tom banner

Logo Bibelsallskapet webb

Hur har Anta utmaningen vuxit fram?

Ett antal kyrkor, samfund och organisationer hade under 2014 och 2015 någon form av bibelår, på ett sätt som ser ut som mer än en tillfällighet. Frågan om bibelbruk är alltså högaktuell. Kyrkor inser att den positiva attityden till Bibeln som finns i allmänhet inte motsvaras av någon större iver att läsa den regelbundet. Bibelns värld gör man besök i när det är gudstjänst eller då lusten faller på. Men allt för få lever i den på en daglig nivå. Detta faktum har fött vilja till förändring.

Bibelsällskapet har som ett av sina uppdrag att arbeta för att Bibeln ska bli läst. Inför 2015, då Bibelsällskapet firade 200 årsjubileum, lanserades Anta utmaningen i samerbete med tidningen Dagen. En arbetsgrupp med deltagare från Bibelsällskapet, Bibeln idag, OAS-rörelsen och EFS planerade satsningen och över 3000 personer anslöt sig och läste tillsammans under 2015. 

Svenska Bibelsällskapet - Box 1235, 751 42 Uppsala - 018 - 18 63 30 - info@bibeln.se